Kandidater SAM | Valg til studentparlamentet | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Studentparlamentsvalg, kandidater på SAM

Studentparlamentsvalg, kandidater på SAM

Se presentasjon av kandidatene fra Fakultet for samfunnsvitenskap og stem.