Slik søker du | Utveksling - Student

Slik søker du om utveksling

template.back.to.overview Slik søker du om utveksling

Ønsker du å reise på utveksling? Her finner du informasjon om søknadsfrister, søknadsprosessen og lenke til søknadsskjema.

Det er to søknadsfrister i året: 

 • 1. februar for studier som starter i høstsemesteret.  Søknadsskjemaet åpner normalt sett i midten av desember. 

 • 1. september for studier som starter i vårsemesteret. Søknadsskjemaet åpner normalt sett i midten av juni. 

Før du søker, sett deg inn i hele prosessen, fra søknad til utveksling: 

 • 1. Finn ut hvilke utvekslingsmuligheter du har

  Finn utvekslingsmuligheter ved ditt studieprogram. I tillegg til utvekslingsmulighetene som er beskrevet der er det mange studieprogram og emner som inkluderer muligheter for andre typer utenlandsopphold som feltarbeid, prosjekt, korte fellesopphold og lignende. For å få informasjon om dette gjelder deg og ditt studieprogram kan du lese på nettsiden til ditt studieprogram eller emne, eller du kan kontakte  din internasjonale koordinator.

  Om du er usikker på hvilket studiested du skal velge, kan du få veiledning av din internasjonale koordinator. Du kan også spørre andre studenter om deres erfaring med et studiested i Facebook-gruppen OsloMet utveksling (facebook.com).

 • 2. Sett deg inn i hva som kreves

  OsloMet stiller krav til alle som skal på utveksling. Hvilke krav du må tilfredsstille kommer an på hva du studerer, hvor du skal og om du skal ta praksis eller emner.   

  Som et minimum må du:  

  • på utreisetidspunktet ha bestått minst 60 studiepoeng av studieprogrammet ved OsloMet, inkludert eventuelle innpassede studiepoeng. Dette kravet gjelder studenter på bachelornivå.

  • normalt ha bestått eksamener og praksis som står i programplanen før utreise.  

  • skrive et motivasjonsbrev som du leverer sammen med søknaden din.  

  • tilfredsstille eventuelle krav som stilles av studiestedet du skal til, for eksempel krav til snitt/karakterer, språkkompetanse, flere avlagte studiepoeng ved OsloMet, innlevering av portefølje eller emnespesifikke krav.   

  • som masterstudent tilfredsstille eventuelle tilleggskrav fakultetet stiller.

  Skal du på praksis eller feltarbeid må du i tillegg stille til en samtale med internasjonal koordinator om du blir kalt inn til det og du vil kunne bli vurdert basert på:  

  • Egnethet på basis av tidligere praksisrapporter/-evalueringer/samtale med praksisveileder, praksissamtale og motivasjonsbrevet.  

  • Skikkethet.  

  • Politiattest. 

 • 3. Skriv motivasjonsbrev

  Du må skrive og levere inn motivasjonsbrev med søknaden din. Motivasjonsbrevet skal være på maks 600 ord og du velger selv om du vil skrive på norsk eller engelsk.  

  I brevet skal du presentere deg selv og besvare følgende to spørsmål: 

  1. Hvordan tror du utvekslingsoppholdet og ditt valg av førsteprioritert land, institusjon og emner eller praksis vil kunne bidra til din faglige og personlige utvikling? Reflekter gjerne også rundt dine øvrige valg.

  2. Hvordan tror du denne kompetansen kan komme til nytte i ditt fremtidige yrkesliv? 

  Til slutt skal motivasjonsbrevet lastes opp i søknaden om utveksling, se neste punkt.  

 • 4. Søk OsloMet om å reise på utveksling i Søknadsweb

  Søk i Søknadsweb innen fristen.  I søknaden kan du sette opp flere søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Om du vil vurderes for en gratisplass ved et studiested og det finnes alternativer både for gratis- og betalplasser må du sette alternativet med gratisplass øverst i søknaden.  Dersom du blir innstilt til plass ved din førsteprioritet, vil de andre alternativene falle bort. Du kan gjøre endringer i dine prioriteringer helt frem til fristen.

  Det er to søknadsfrister i året: 

  • 1. februar for studier som starter i høstsemesteret. Søknadsskjemaet åpner normalt sett i midten av desember. 

  • 1. september for studier som starter i vårsemesteret. Søknadsskjemaet åpner normalt sett i midten av juni. 

  Hvordan laste opp motivasjonsbrevet? 

  Når du har fylt ut og lagret søknaden i SøknadsWeb kan du laste opp motivasjonsbrevet.  ​​​​​​Du må velge dokumenttype «Motivasjonsbrev» og legge inn hvor lenge dokumentet kan lagres, som et minimum i hele utvekslingsperioden. Dersom du ikke lagret motivasjonsbrevet når du fylte ut søknaden, kan du gjøre det helt frem til fristen. Du må da gå inn på søknaden din i Søknadsweb og under "Mine dokumenter" velge "Motivasjonsbrev". 

 • 5. Praksissamtale

  Søker du om praksisopphold kan du bli kalt inn til en obligatorisk  samtale rett etter at søknadsfristen er gått ut. Samtalen er en del av vurderingen, se punkt 2 over. 

 • 6. Vurdering av søknaden

  Levering av søknaden i Søknadsweb er kun første steg i søknadsprosessen.  

  Det er fakultetet ditt som behandler søknaden. Du vurderes etter de formelle kravene og etter relevante kvalifikasjoner, motivasjon og erfaring. Har du søkt om studieopphold og det blir konkurranse om plassene, er det karakterene som er utslagsgivende. Eventuelle krav som stilles av studiestedet vil vurderes av dem etter at eventuell søknad er levert dit. 

  OsloMet ønsker at alle studenter som reiser på utveksling skal ha de nødvendige forutsetningene for å få et godt utbytte av oppholdet sitt slik at de ikke blir forsinket i studiene sine. I særskilte tilfeller vil OsloMet derfor kunne fraråde deg å reise på utveksling. 

 • 7. Svar på søknaden

  Du får svar på søknaden i Søknadsweb og til din student e-postadresse omtrent tre uker etter at søknadsfristen har gått ut. Du må deretter takke ja eller nei i Søknadsweb.  

  Les mer om hva du må gjøre etter å ha takket ja. 

  Dersom du blir innstilt til å reise på utveksling, kan denne innstillingen trekkes tilbake dersom det viser seg at kravene likevel ikke oppfylles. 

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Institutt MEK

E-post :
Url :
Sissel Moen Lykaas

Institutt BE – bachelor-program

E-post :
Url :
Tollak Landa

Institutt BE – masterprogram

E-post :
Url :
Sigurd Storm

Institutt IT – bachelorprogram

E-post :
Url :
Marzieh Qaitouri

Institutt IT – ACIT

E-post :
Url :
Karlijn Hillekens

Institutt for estetiske fag

E-post :
Url :
Elisabeth Schjønsby

Institutt for produktdesign

E-post :
Url :
Oscar-Torjus Utaaker

Kontaktpunkt utveksling ved SAM