Droppe til innhold

Skoleeksamen

Skoleeksamen (skriftlig eksamen under tilsyn) er en eksamen som blir avholdt i angitt lokale med eksamensinspektører tilstede under eksamen. Skoleeksamen er både gjennomføring med penn og papir og digital eksamen.

OBS! Det fåtallet eksamener som går som skoleeksamen under tilsyn i Silurveien 2 høsten 2020 har senere oppstartstidspunkt enn vanlig. Se studentweb for mer informasjon om din skoleeksamen under tilsyn. Mer informasjon om smitteverntiltak i Silurveien finner du her. Følg med på informasjon på nettsidene og Canvas for dine emner for mer informasjon, samt se midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

 

Det du trenger å vite om skoleeksamen:

Tid og sted for eksamen

Informasjon om tid og sted for eksamen finner du i Studentweb, under Aktive emner.

Sted publiseres normalt én uke før eksamen.

Hvor ligger eksamenslokalet mitt?

Frammøte

 • Du må være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. Hvis du kommer etter at utlevering av eksamensoppgaven er påbegynt, får du ikke avlegge eksamen.
 • Etter at du har inntatt anvist plass er det ikke anledning til å forlate denne uten tillatelse fra eksamensvakt.
 • Hvis du er forsinket på grunn av forhold utenfor din kontroll, kan du likevel få adgang til eksamenslokalet inntil 30 minutter etter at eksamen har begynt.
 • Hvis du ikke møter til eksamen til fastsatt tid registreres du som «ikke møtt», og dette teller som ett eksamensforsøk.

Legitimasjon

Du må legitimere deg for å kunne avlegge eksamen. Gyldig legitimasjon er

 • studentkort
 • førerkort
 • bankkort med bilde
 • pass

Hva kan jeg ta med til plassen min?

Du kan ta med

 • legitimasjon
 • skrivesaker
 • tillatte hjelpemidler
 • mat og drikke

Alle andre personlige eiendeler må du legge på anvist sted i eksamenslokalet.

OBS!

 • Det er ikke lov å ta med seg notater eller bøker til plassen sin, selv om eksamen ikke har startet.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmedier til plassen.

Brudd på disse reglene kan medføre mistanke om forsøk på fusk

Hjelpemidler

 • Du må selv sette deg inn i hvilke hjelpemidler du har lov til å bruke under den enkelte eksamen.
 • Informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt finner du på ditt fakultets eksamenssider. Det vil også stå på eksamensoppgavens forside.
 • Du er selv ansvarlig for å skaffe deg de tillatte hjelpemidlene. Det er ikke lov å låne hjelpemidler fra medstudenter under eksamen.

Kandidatnummer

 • Du skal ikke skrive navn på besvarelsen din. Eksamen skal være anonym.
 • Skriv kandidatnummeret ditt på besvarelsen. Du får utdelt dette nummeret i eksamenslokalet.

Pauser

 • Du kan ikke forlate plassen din uten følge av en eksamensinspektør. Følg alltid inspektørens anvisninger.
 • Det er ikke tillatt å kommunisere med andre om faglige temaer, eller temaer som kan mistenkes å være eksamensrelevante.

Regler for eksamen er fastsatt i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet (Lovdata.no).

Spesifikk informasjon for eksamen med penn og papir

Eksamenspapir

 • Du kan kun bruke kladd- og innføringspapir som du får utdelt i eksamenslokalet. OsloMet benytter tre-lags innføringsark. Du leverer inn de to øverste eksemplarene og beholder den siste kopien selv. Husk at det ikke er tillat å levere kladdeark.
 • Du må bruke svart eller blå kulepenn på gjennomslagspapiret slik at også kopiene blir leselige.

Avslutning og innlevering

 • Du kan kun benytte den oppgitte eksamenstiden til å skrive selve besvarelsen.
 • Du får 15 minutter til å klargjøre din besvarelse etter den oppgitte eksamenstid er over. Da skal du sortere ferdig, merke besvarelsen med kandidatnummer og sidetall, og levere.  Dette er ditt eget ansvar!
 • Gi tydelig signal til inspektørene om at du er ferdig med besvarelsen og klar til å levere.
 • Eksamensbesvarelser som ikke er klare til innlevering 15 minutter etter eksamenstidens slutt blir ikke automatisk sendt til sensur.
 • Håndtegninger ved digital eksamen regnes ikke som papireksamen. Det gis ikke 15 minutter ekstra til å fylle ut håndtegninger ved digital eksamen som må være ferdig utfylt og klare til innlevering ved eksamenstidens slutt.

Spesifikk informasjon for digital eksamen

Viktig informasjon for deg som skal gjennomføre eksamen digitalt.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontroret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.
chatbot-portlet