Skoleeksamen | Eksamen - Student

Skoleeksamen

Skoleeksamen

Skoleeksamen (skriftlig eksamen under tilsyn) er en eksamen som blir avholdt i angitt lokale med eksamensinspektører tilstede under eksamen. Eksamen kan gjennomføres digitalt, men også på penn og papir.
 • Tid og sted for eksamen

  Fremmøte: Informasjon om tid og sted for eksamen finner du i Studentweb under "Aktive emner." Sted publiseres normalt én uke før eksamen.

  De fleste skoleeksamener er i Silurveien 2 hvor det er saler med stasjonære PC-er som eksamenskandidatene bruker under eksamen. Hvor ligger Silurveien 2?

  Eksamenslokalet åpner 30 min før eksamen starter, og du må være på plass senest 15. min før eksamen starter.

  Etter at du har inntatt anvist plass er det ikke anledning til å forlate denne uten tillatelse fra eksamensvakt.

 • Forsinket eller forhindret fra å møte

  Hvis du av ulike grunner er forsinket, kan du likevel få adgang til eksamenslokalet inntil 60 minutter etter at eksamen har begynt, du vil ikke kompenseres med ekstra tid dersom du er forsinket.

  Hvis du ikke møter til eksamen til fastsatt tid registreres du som «ikke møtt», og dette teller som ett eksamensforsøk.

 • Legitimasjon

  Du må legitimere deg for å kunne avlegge eksamen. Gyldig legitimasjon er

  • studentkort
  • førerkort
  • bankkort med bilde 
  • ID-kort
  • pass
 • Hva kan jeg ta med til plassen min?

  Du kan ta med

  • legitimasjon
  • skrivesaker (penn o.l., ikke ark og ikke pennal)
  • tillatte hjelpemidler
  • mat og drikke

  Alle andre personlige eiendeler må du legge på anvist sted i eksamenslokalet.

  OBS!

  • Det er ikke lov å ta med seg egne blanke ark, notater eller bøker til plassen sin, selv om eksamen ikke har startet. Det er kun tillatt med ark utdelt av eksamensinspektør på eksamensdagen.
  • Mobiltelefon skal være avslått når du går inn i eksamenslokalet og skal sammen med alle typer armbåndsur, også plasseres på anvist plass.

  Brudd på disse reglene kan medføre mistanke om forsøk på fusk (oslomet.no).

 • Hjelpemidler

  Du må selv sette deg inn i hvilke hjelpemidler du har lov til å bruke under den enkelte eksamen. Informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt finner du i emneplanen til emnet du skal ha eksamen i. Det vil også stå på eksamensoppgavens forside. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg de tillatte hjelpemidlene. Det er ikke lov å låne hjelpemidler fra medstudenter under eksamen.

 • Pauser

  Du kan ikke forlate plassen din uten følge av en eksamensinspektør. Følg alltid inspektørens anvisninger. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre om faglige temaer, eller temaer som kan mistenkes å være eksamensrelevante.

  Regler for eksamen er fastsatt i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet (lovdata.no).

 • Informasjon om eksamen med penn og papir

  Kandidatnummer

  • Du skal ikke skrive navn på besvarelsen din. Eksamen skal være anonym.
  • Skriv kandidatnummeret ditt på besvarelsen. Kandidatnummer finner du i Studentweb (fsweb.no) senest én uke før eksamensdato, men kan også få utdelt dette nummeret i eksamenslokalet.

  Eksamenspapir

  • Du kan kun bruke kladd- og innføringspapir som du får utdelt i eksamenslokalet. OsloMet benytter tre-lags innføringsark. Du leverer inn de to øverste eksemplarene og beholder den siste kopien selv. Det er ikke tillatt å levere kladdeark, disse vil IKKE bli sendt til sensur.

  • Du må bruke svart eller blå kulepenn på gjennomslagspapiret slik at også kopiene blir leselige.

  Avslutning og innlevering

  • Du kan kun benytte den oppgitte eksamenstiden til å skrive selve besvarelsen.
  • Du får 15 minutter til å klargjøre din besvarelse etter den oppgitte eksamenstid er over. Da skal du sortere arkene, merke besvarelsen med kandidatnummer og sidetall, og levere. Det er ditt eget ansvar å gjøre dette innen tiden går ut.
  • Gi tydelig signal til inspektørene om at du er ferdig med besvarelsen og klar til å levere.
  • Eksamensbesvarelser som ikke er klare til innlevering 15 minutter etter eksamenstidens slutt blir ikke automatisk sendt til sensur.
  • Håndtegninger (scantron) som del av digital eksamen regnes ikke som papireksamen. Det gis ikke 15 minutter ekstra til å fylle ut håndtegninger (scantron) og de skal være ferdig utfylt og klare for innlevering ved eksamenstidens slutt.

 • Informasjon om digital eksamen

  Sjekk at ditt brukernavn og passord fungerer

  Gå til Inspera (inspera.oslomet.no). Du logger deg på med ditt OsloMet-brukernavn og passord (Feide).

  Ta kontakt med IT-servicedesk på telefon 67 23 55 55 dersom det ikke fungerer eller bestill nytt passord (tilgang.sikt.no).

  NB! Det gis ikke tillegg i eksamenstid for glemt passord.

  Bli kjent med Inspera

  • Vi anbefaler at du gjennomfører en demoprøve før eksamensdagen for å gjøre deg kjent med designet og tekstverktøyet i Inspera. 
  • Du kan skrive i demoprøven, men det du skriver vil ikke bli lagret.
  • Test ut demoprøve her (inspera.no)! (Høyreklikk og åpne lenken i ny fane)

  På eksamensdagen

  1. Logg deg på Inspera (inspera.oslomet.no).
  2. Gå inn på "Mine prøver", klikk på din eksamen og deretter på "Åpne prøve".
  3. Hovedinspektør leser åpningstalen ca. 15 minutter før eksamensstart. Deretter vil pinkoden for å åpne eksamen bli tilgjengelig.
  4. Tast inn koden og logg deg inn med Feide en gang til. 
  5. Si fra til en eksamensvakt med en gang hvis du har problemer med å logge deg på.

  Avslutning og innlevering

  • Når du er klar til å levere besvarelsen din, klikker du på "Lever." 
  • Når eksamenstiden er ute har du ikke anledning til å skrive mer på oppgaven og du vil automatisk bli sendt til innleveringssiden. Husk at du uansett må klikke på "Lever!"
  • Viktig: Sjekk i arkivet ditt at besvarelsen er lagret og levert etter eksamen. 

  Se besvarelsen din 

  • Du får tilgang til besvarelsen du har levert ved å logge på Inspera og gå til "Arkiv".
  • Normalt blir besvarelsen tilgjengelig når eksamen er ferdig.

  Nyttig info

  • Det er ikke krav om å logge inn med tofaktorautentisering ved skoleeksamen i Silurveien 2. 
  • Du trenger ikke skrive kandidatnummer, sidetall, dato eller navn på fag på besvarelsen. Det kommer automatisk.
  • Du ser ikke sidetall, men antall ord. En side med tekst på papir teller ca. 400-450 ord.
  • Det er ikke lov til å bruke trådløs mus, trådløst tastatur eller andre digitale trådløse verktøy du tar med selv.
  • Kandidatnummer og tid igjen på eksamen er alltid tilgjengelig under eksamen, øverst i venstre hjørne.
  • Du får normalt utdelt kladdeark ved behov under en digital eksamen.
  • Du kan endre språk i Inspera ved å klikke på tannhjulet øverst til høyre etter innlogging. Dette er aktuelt for deg som skal ha eksamensoppgaven på nynorsk.

  Regler for eksamen er fastsatt i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet (lovdata.no).

 • Håndtegninger i Inspera

  Under en digital skoleeksamen kan det være behov for å tegne for hånd. Hvis denne funksjonen skal brukes på din eksamen får du beskjed om dette på forhånd.  Håndtegninger ved digital skoleeksamen må være ferdig utfylt ved eksamenstidens slutt. Dersom du ikke har fyllt ut kodene før eksamenstiden er over risikerer du at de ikke blir sendt til sensur. Slik bruker du arkene du får når du skal levere digital eksamen med håndtegninger.

Sentralt eksamenskontor

Sentralt eksamenskontor

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien og tilrettelegging av eksamen.

Kontakt eksamenskontoret

E-post :