Skikkethetsnemnd | Skikkethetsvurdering | Rettigheter og plikter - Student

Skikkethetsnemnda ved OsloMet

Skikkethetsnemnda ved OsloMet

Sittende skikkethetsnemnd er oppnevnt fra 1. september 2023.

Medlemmer

 • Roger André Federici - dekan, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (faglig leder)
 • Kari Jonsbu Hjerpaasen - studieleder, Fakultet for helsevitenskap (faglig studieleder)
 • Rein Magnus Jensen - førstelektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (faglærer)
 • Jorunn Vindegg - professor, Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Sidsel Vatne - jurist fra Politihøyskolen (ekstern med juridisk embetseksamen)
 • Petter Gudim Marberg - rådgiver Sarpsborg kommune (praksisfeltet)
 • Inger Christine Krath Hansen - spesialrådgiver, Oslo Universitetssykehus (praksisfeltet)

Studentrepresentanter:

 • Joachim Svamo Karlsen, student OsloMet
 • Hedda Moe Skattkjær, student OsloMet

Institusjonsansvarlig

Seniorrådgiver Nayén Bacci Myhrvold (oslomet.no)

Skikkethetsnemdas sammensetning

I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal styret selv oppnevne en skikkethetsnemnd, jf. § 6.

Skikkethetsnemda består av:

 • En faglig leder for institutt eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon.
 • En faglig studieleder for lærerutdanningene eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon.
 • To representanter for praksisfeltet.
 • To faglærere.
 • To studentrepresentanter.
 • En ekstern representant med juridisk embetseksamen.

Medlemmene oppnevnes for tre år om gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen. Faglig leder for institutt, fakultet eller tilsvarende funksjon er nemndas leder.

Vararepresentanter oppnevnes ikke da det er relativt få saker og det er ønskelig at medlemmene selv er tilstede ved saksbehandlingen for å bygge opp kompetanse og erfaring.

Skikkethetsvurdering ved OsloMet.

Institusjonsansvarlig

Institusjonsansvarlig