Nyheter - Student

Nyhetportlet

Vil du være med i et fadderstyre?

Vil du være med i et fadderstyre?

Som medlem i et fadderstyre får du muligheten til å planlegge aktiviteter som gir nye studenter en god og inkluderende studiestart. På OsloMet er det rundt 12 fadderstyrer.

Hva gjør et fadderstyre? 

Fadderstyret skal, med hjelp fra fadderkoordinatoren, jobbe for at fadderuken planlegges og gjennomføres i tråd med universitetets mål og forventninger. Dette er noen av oppgavene til et fadderstyre: 

 • Rekruttere faddere 

 • Planlegge og gjennomføre kursing av faddere 

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fadderuken 

 • Samarbeide med ansatte på studieprogrammene 

 • Danne et nytt fadderstyre til høsten 

Det er viktig å opprette et fadderstyre med flere medlemmer slik at arbeidsoppgavene kan fordeles jevnt. Fadderstyret skal ha som mål å lage rammer for en trygg og fin studiestart for de nye studentene. 

Som sagt får fadderstyret hjelp fra fadderkoordinatoren gjennom hele året, til å utføre de tilhørende oppgaver etter gitte frister. 

Hva får man for å sitte i fadderstyret? 

Å sitte i fadderstyret gir deg mange gode erfaringer. Du får innsikt og erfaring med organisering og koordinering av ulike arrangement, samt samkjøring av kommunikasjon og informasjon. Du hjelper også fadderne med å bli gode faddere, og sørger for å gi nye studenter en god start å studiehverdagen. Du får nye bekjentskaper, og lærer mye om deg selv. 

Alle som sitter i fadderstyret får en attest for arbeidet de har gjort i fadderstyret. 

Leder og nestleder i hvert fadderstyre får hvert sitt universalgavekort på 1000 kr. Alle i fadderstyret får forskjellig OsloMet-merch.  

Hvem kan sitte i fadderstyret? 

Er du student ved en av OsloMets studiesteder, og kunne tenke deg å jobbe med fadderordningen, kan du sitte i fadderstyret for ditt studie. 

Her trenger vi medlemmer i fadderstyrene: 

 • Fadderstyret for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI) 
 • Fadderstyret for helsevitenskap (HV) 
 • Fadderstyret for journalistikk og fotojournalistikk 
 • Fadderstyret for Kjeller 
 • Fadderstyret for medier og kommunikasjon (MOK) 
 • Fadderstyret for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 
 • Fadderstyret for produktdesign (master) 
 • Fadderstyret for produktdesign (bachelor) 
 • Fadderstyret for økonomi, administrasjon og sosialfag (ØAS) 
 • Fadderstyret for masterstudenter 
 • Fadderstyret for ingeniørstudenter (OTS) 

Kontakt 

Om dette høres interessant ut, og du vil vite mer, ta kontakt med fadderkoordinator, Simen Berge, på: simenbla@oslomet.no eller fadder@oslomet.no