Droppe til innhold

Nyheter

Dame kaster fargepulver rundt seg.

Foto: Murtaza Ali. Tekst: Susanne Stee.

Vil du studere i India?

Er du student hos OsloMet? Kunne du tenke deg et semester i India? OsloMet er medlem av Nordic Centre in India (NCI). Studenter på OsloMet kan via NCI få hjelp til å navigere i utdanningsmulighetene.

Vi har snakket med Stuart Deakin ved institutt for sosialfag på OsloMet. Han er internasjonal koordinator og har reist en del i India. I tillegg har Stian, deltidsstudent på barnevernsstudiet, fortalt litt om sin India-opplevelse.

Hvorfor India?

Deakin har erfaring med å sende sine studenter til Pondicherry i India. 2. årsstudenter på bachelorprogrammene sosialt arbeid og barnevern er blant de som har reist nedover.

- Våre studenter får et stort læringsutbytte fra prosjekter i India. Det er også andre grunner til å dra – det sosiale og kulturelle. Studentene opplever veldig mye i de tolv ukene de er i Pondicherry, sier Deakin.

Stian, barnevernsstudent på OsloMet, er en av de som har gjort det. Han og tre medstudenter dro til India i midten av januar 2019. Utvekslingen var en del av et prosjektarbeid der de jobbet som frivillige. India fremsto som et interessant utvekslingsland, av flere årsaker: - Det var et land jeg aldri hadde vært i før. Det virket veldig forskjellig fra Norge, kulturelt og sosioøkonomisk. I tillegg var India det rimeligste alternativet. I all hovedsak valgte jeg landet fordi det ga muligheten til å jobbe og lære under helt andre forhold enn jeg var vant til.

Han ble kjent med mange nye mennesker utenom feltarbeidet. Stian forteller at man i aller høyeste grad har et sosialt liv ved siden av skolen og arbeidet. Det var viktig for trivselen. - Hele perioden der nede var artig og veldig lærerik. Jeg hadde gjort det igjen.

Blir godt tatt imot

NCI er en sammenslutning av universiteter og forskningsinstitusjoner i Norden. Målet deres er å fremme og tilrettelegge for samarbeid mellom de nordiske landene og India innen forskning og høyere utdanning. Stuart Deakin fikk hjelp fra NCI til å finne en organisasjon som kunne tilby interessante prosjekter for studentene hans. Organisasjonen heter Sharana. - De er veldig profesjonelle, har et godt fungerende apparat for å ta imot våre studenter og hjelpe dem med deres prosjektarbeid, forklarer han.

- I India blir man tatt veldig godt imot av organisasjonen som hjelper til med alt fra innkjøp av arbeidsantrekk, leie av sykler, opprette mobilabonnement og liknende. Hjelpsomheten var over all forventning og ting gikk veldig greit, forteller Stian.

Det er altså fordelaktig å utveksle i India med hjelp fra NCI. Stians erfaring med feltarbeid i utlandet ser også veldig bra ut på CV-en. Har han noen siste ord til de som vurderer å utveksle i India? - Dra ned, og pakk lite og lett!

chatbot-portlet