Nyheter - Student

Nyhetportlet

Studenter som sitter rundt et bord og jobber.

Vil du bli bedre i norsk?

Vil du ha en personlig språktrener? Alle studenter ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk, kan søke om å få en språkmakker.

En språkmakker er en medstudent som snakker norsk flytende og som du kan praktisere norsk med, diskutere ulike språksituasjoner med, og stille spørsmål om norsk språk til.

Målet er at du skal forbedre norskferdighetene dine slik at ditt læringsutbytte i studiet øker.  

Du og din språkmakker møtes en time to ganger i uka for å snakke sammen. Dere avtaler tidspunkt og møtested selv.

Tema for samtalen bestemmer du, men i løpet av samtalen vil språkmakkeren dersom du ønsker det, kommentere uttale, flyt, grammatikk og ordvalg. 

Informasjon om språkmakkertilbudet

Kontakt

Vil du ha en språkmakker, send oss en e-post

Oppstart

Tilbudet starter 1. september 2021.