Vi skal ikke lese til eksamen på en annen måte, da?

Nyhetportlet

Vi skal ikke lese til eksamen på en annen måte, da?

Vi skal ikke lese til eksamen på en annen måte, da?

OsloMet sitt digitale forlag, OsloMetX, utvikler digitale læreverk som gjør det mulig å lese pensum på andre måter enn før.

Med de digitale læremidlene som finnes i OsloMetX kan du lese korte tekster, se videosnutter og ta quizer i ulike emner. På den måten får du bearbeidet fagstoffet på en annen måte.  

OsloMetX publiserer digitale læremidler lagd av OsloMet-ansatte, enten som læreverk eller digitale lærebøker innenfor ulike fagområder, eller mindre omfangsrike kurs som tar for seg hele eller deler av emner. 

Hos OsloMetX kan du også ta kurs som Startpakka, som er en introduksjon til oppgaveskriving, i tillegg til statistikk-, helse- og økonomikurs (x.oslomet.no).