Droppe til innhold

Nyheter

En bildecollage med et hjertesymbol og tre hender som møtes.

Vi er her for deg!

Lurer du på hvilke valg og muligheter du har? Trenger du noen å snakke med om gleder eller sorger? På OsloMet finnes det mange som er her for deg!

Endringer pga. koronakrisen
På grunn av stengt universitet er det endret tilgjengelighet hos studentstøttetjenestene. Oppdatert informasjon finner du her. 


OsloMet har flere tilbud til deg når du trenger noen å snakke med. Vi har tid og taushetsplikt.

Lurer du på hvilke valg og muligheter du har, du trenger å snakke med noen om gleder eller sorger, trenger tilrettelegging, synes studiene er utfordrende eller vil vite hvilke rettigheter du har som student. 

Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte kan du ta en tur innom nærmeste servicetorg eller infosenter for å få hjelp til å finne ut hva som passer.

Si i fra!

Husk at du også kan si i fra til OsloMet dersom det er noe i studiehverdagen du mener trenger en forbedring. 

Tilrettelegging

Opplever du utfordringer med gjennomføring av studiet ditt? Har du kanskje behov for tilrettelegging på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller dysleksi.

Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten, så får du veiledning knyttet til mulighetene dine.

Studentpresten

Når livet blir for stort eller for lite og du trenger noen å snakke med, uavhengig av livssyn eller religiøs tilhørighet. Studentprest Halvor har tid og taushetsplikt og du bestemmer hva du vil snakke om.
 

Kom gjerne innom kontoret i Pilestredet 52, eller ta kontakt på studentprest@oslomet.no 

Studentombudet

Studentombudet jobber med å sikre at studentenes rettssikkerhet blir ivaretatt på OsloMet. Her kan du få råd og bistand om dine rettigheter som student. Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Du finner kontaktinfo på Studentombudets nettside.

SiO Rådgivning

Du kan henvende deg til SiO Rådgivning med små og store problemer som du opplever i studiehverdagen.

Du kan få hjelp til å sortere tanker og følelser, og til å reflektere over egen livssituasjon.

Kanskje fører dette til at du finner løsninger på problemer som du tidligere har tenkt på som uoverkommelige.

Informasjon og timebestilling finner du på www.sio.no

Studie - og karriereveiledning

Få vite mer om dine muligheter og veivalg som student ved OsloMet. Dette er også et tilbud for deg som allerede har begynt å studere, men er usikker på valget ditt.

Vi har også veiledning om dine jobbmuligheter og hva som kan passe for deg.

VI tilbyr drop-in veiledning i Pilestredet 52. 

Sjekk ut når vi har drop-in.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er studentens øverste organ. Det består av studenter og jobber for studentene ved OsloMet

Studentparlamentet tar med de sakene studentene er opptatt av til ledelsen, og forsøker å påvirke og få gjennom de sakene som er viktige for studentenes studiehverdag.

Vil du engasjere deg eller trenger du råd for hvordan du kan bedre studiehverdagen til dine medstudenter?

Ta kontakt med Studentparlamentet.

Forening For Alle 

Er det nytt eller ukjent for deg med studentforeninger? Forening for alle skal bidra til at enda flere finner seg til rette i studentforeningene. Flere foreninger er med i Forening for alle, og de er veldig gode på rekruttering og inkludering av nye medlemmer. Det finnes egne foreningsfaddere som kan ta vare på deg når du er helt ny i foreningen. 

Finn ut hvilke foreninger som er med i Forening for alle, og kontakt dem hvis du er interessert. 

chatbot-portlet