Nyheter - Student

Nyhetportlet

Bilde av høye bygninger i et bylandskap.

Diversity Studies Centre Oslo (DISCO) lyser ut masterstipend

DISCO utlyser med dette tre masterstipend på 20.000 kroner hver for studieåret 2021-22.

Diversity Studies Centre Oslo (DISCO) er et nytt senter ved OsloMet. Les mer om senteret på oslomet.no. 

Hensikten med stipendene er å knytte kandidatens arbeid med masteroppgaven opp mot DISCOs forskning.

Vi søker deg som:

 • vil skrive en masteroppgave innenfor et av DISCOs fire områder
 • vil engasjere deg i DISCOs faglige og sosiale liv

Kriterier for utdeling:

 • søker skal være masterstudent ved OsloMet
 • studentens prosjekt skal være relevant for et eller flere av DISCOs fire områder
 • prosjektet skal holde høy faglig kvalitet 
 • studenten skal ha høye faglige kvalifikasjoner  

Hva kan vi tilby? 

 • masterstipend på kr. 20 000
 • mulighet til å delta i et spennende forskningsmiljø (møter, seminarer og workshops) 
 • en dedikert faglig kontaktperson i en forskergruppe 

Hva skal søknaden inneholde?

 • din motivasjon for å søke 
 • en prosjektbeskrivelse av masteroppgaven (maks 2500 tegn) 
 • planlagt innlevering av masteroppgaven 
 • karakterutskrift fra bachelorgraden

Hvordan søke:

Du søker via Nettskjema.no.

Søknaden skrives i nettskjemaet. Karakterutskrift fra bachelor lastes opp.

Søknadsfristen er 17. oktober 2021.

Kunngjøring: Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen. Merk at avslag ikke begrunnes.