Droppe til innhold

Nyheter

Studenter går oppover Pilestredet campus

Studiestart for nye studenter høsten 2020

OsloMet jobber nå med hvordan studiestart blir for våre nye studenter høsten 2020. Vi lover at uansett hvordan situasjonen er, skal du få bli kjent med faget ditt og møte andre medstudenter.

Studiestart høsten 2020 blir litt annerledes enn tidligere. Men, vi vet at 11. august er første dagen for de fleste som skal begynne til høsten, enten det er digitalt eller fysisk oppmøte. Dette får du mer informasjon om senere. Vi vet også at alle som skal studere på et bachelorprogram vil få tilbud om faddergruppe. 

Blanding av fysisk og digital undervisning

OsloMet satser på en blanding av fysisk og digital undervisning for høsten 2020 og planlegger for at alle studenter skal få mulighet til å delta i noe undervisning på campus. Universitetet planlegger også for at førsteårsstudenter på bachelor og master skal prioriteres de første ukene.

- Vi ønsker et levende studentliv på campus og ønsker at så mange som mulig skal kunne være her. Vi må likevel forholde oss til helsemyndighetenes krav og det betyr en noe redusert aktivitet, sier rektor Curt Rice.

OsloMet vil nøye følge med på retningslinjer fra myndighetene og ved behov endre undervisningspraksis. Det betyr at universitetet må være forberedt på at situasjonen kan endre seg.

- Vi må planlegge for alt fra et heldigitalt semester til et semester der flere kan være tilstede fysisk med de retningslinjene det medfølger, sier Rice.

Første studiedag

Tid og sted for oppmøte og annen nyttig informasjon blir lagt ut på siden for studiet ditt i god tid før studiestart. Vanligvis er det obligatorisk oppmøte første studiedag. OsloMet følger myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset og avventer situasjonen. Du vil finne oppdatert informasjon om endringer som følge av koronaviruset på student.oslomet.no.

Vi anbefaler deg derfor å følge med på OsloMet sine nettsider og søke opp ditt studium på student.oslomet.no for informasjon om hvordan vi planlegger oppmøte på ditt studium.

Det er også lurt å lese programplanen for ditt studium. Den viser hvordan studiet er bygget opp og hva du kan forvente. Du finner også den dersom du søker opp ditt studie på student.oslomet.no.

Har du noen spørsmål? Følg OsloMet sin Facebookgruppe om studiestart

Fadderordningen og velkomstseremoni

Vi har over 800 faddere som venter på å ta i mot våre nye studenter. De planlegger aktiviteter både digitalt og fysisk. De får også opplæring i hvordan de skal ta hensyn til smittevern i faddergruppene.

- Fadderordningen høsten 2020 vil kanskje bli litt annerledes enn før, men vi skal sørge for at nye studenter blir tatt godt i mot av våre 800 fantastiske faddere, sier Simen Blankenborg Berge, fadderkoordinator for OsloMet.

Sammen med faddergruppen din blir du invitert til å se velkomstseremonien på dagtid og velkomstkonsert med No 4 på kveldstid. Alt blir gjort via streaming.

Trenger du et sted å bo?

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har mer enn 8900 studentboliger i Oslo og Akershus, fordelt på 24 studentbyer og – hus. Selv om du ikke har fått studieplass ennå, kan du allerede nå søke om studentbolig hos SiO.

Hva skjer videre?

  • Du kan omprioritere studieønskene dine frem til 1. juli i nettsøknaden din hos Samordna Opptak.
  • Svar på søknaden vil du finne samme sted senest 20. juli.

Har du noen spørsmål? Følg OsloMet sin Facebookgruppe om studiestart

chatbot-portlet