Droppe til innhold

Nyheter

Studenter, korona og utveksling

Studenter, korona og utveksling

Etter råd fra UD oppfordrer vi våre studenter i utlandet til å reise hjem. Her finner du viktig informasjon for deg som fremdeles er i utlandet, som har vært på utveksling dette semesteret og som planlegger å reise ut høsten 2020.

OsloMets samleside om Koronaviruset for ansatte og studenter

Trenger du noen å snakke med?
Mange opplever denne tiden som vanskelig, ikke minst dere som har måttet dra hjem i «hui og hast» og dere som fremdeles oppholder dere i utlandet. Om du trenger noen å snakke med er SIO rådgivning tilgjengelig for videosamtaler. Kontakt deres sentralbord for å avtale time på +47 22853300. Det er også andre ressurser tilgjengelig for deg som student - Du finner mer informasjon om det her. Om du fremdeles er igjen i utlandet kan du alltid kontakte Sjømannskirken som har en 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181.  

For deg som fremdeles er i utlandet

Vi oppfordrer alle våre studenter i utlandet til å dra hjem. Denne anbefalingen er i tråd med norske myndigheters anbefalinger. Kontakt flyselskapet ditt for å få booket om billetten din og meld fra til forsikringsselskapet ditt. OsloMet kan i hvert enkelt tilfelle vurdere hel eller delvis dekning av kostnader som forsikringsselskapet eventuelt ikke dekker. Om du ikke allerede har gjort det, må du registrere deg på reiseregistrering.no.  

Har du spørsmål eller behov for hjelp kan du kontakte internasjonal koordinator ved ditt studieprogram. Du kan også kontakte ambassadetjenesten i landet du er i eller UDs operative senter for bistand. OsloMet har en avtale med Sjømannskirken, du kan kontakte dem på Sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med internasjonalt kontor ved institusjonen du studerer ved. Det er viktig at du gir dem beskjed dersom du reiser hjem og avklarer hvordan de kan legge til rette for at du kan få fullført semesteret selv om du reiser hjem. Dersom det blir utfordringer med dette, vil OsloMet legge til rette for at du ikke blir faglig forsinket. Mer informasjon om faglig tilrettelegging ved OsloMet får du ved å kontakte internasjonal koordinator ved ditt studieprogram.

Karantene ved hjemkomst til Norge  

Alle som har vært på reise utenlands skal i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. For mer informasjon, se regjeringens råd om reiser og koronavirus. Trenger du bolig i Oslo i karantenetiden kan du ta kontakt med OsloMet her.  

For deg som er kommet hjem fra utveksling

Ekstra kostnader i forbindelse med hjemreisen?

Måtte du kjøpe ny flybillett for å reise hjem? Har du hatt andre merkostnader knyttet til hjemreisen? Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og hør hvordan du skal gå frem for å få dekket dette. OsloMet kan i hvert enkelt tilfelle vurdere hel eller delvis dekning av kostnader som forsikringsselskapet eventuelt ikke dekker. Dersom dette gjelder deg, kan du sende dokumentasjon fra forsikringsselskapet på hva de ikke dekker, kvitteringer, kontonummer og hjemstedsadresse i Norge til international@oslomet.no.

Avregistrering på reiseregistrering.no 

Du må avregistrere deg på reiseregistrering.no, dette hjelper myndighetene til å holde oversikt over norske borgere som er tilbake i landet.  

Bolig i utlandet og hjemme  

Har du fått dobbel husleie etter avbrutt utvekslingsopphold, dvs at du må betale både for bolig på utvekslingsstedet og etter hjemkomst til Norge? Du må prøve å avslutte kontrakten for leie av bolig på utvekslingsstedet. Dersom dette ikke er mulig og forsikringsselskapet ditt ikke kan dekke utgiftene, vil OsloMet kompensere for dette mot fremvisning av dokumentasjon. Send kvitteringer for bolig i utlandet og i Norge, bekreftelse fra husvert/boligfirma i utlandet (som stadfester at du ikke får avslutte leieforholdet) samt kontonummer og hjemstedsadresse i Norge til international@oslomet.no 

Lån og stipend 

Mange studenter lurer på hva som skjer med lån og stipend når man brått reiser hjem fra utvekslingsoppholdet. Les mer om dette på nettsidene til Kunnskapsdepartementet og Lånekassen

Erasmus+ stipend 

Det vil bli utvist fleksibilitet så langt som mulig når det gjelder Eramusstipendet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. Inntil da ber vi deg om å ta vare på alle kvitteringer som viser utgifter knyttet til utvekslingsoppholdet.  

Studenter som planlegger utveksling

Våren 2020 

Studenter som har planlagt å dra på utveksling dette semesteret, skal holde seg hjemme. 

Høsten 2020 

Studenter som planlegger utvekslingsopphold høsten 2020 fortsetter planleggingen som normalt, men oppfordres til å utsette kjøp av billett eller kjøpe fleksibel billett. Du må også følge med på råd fra norske myndigheter som råd fra Folkehelseinstituttet og UD sine reiseråd. 

Du vil få nærmere beskjed etter hvert om utvekslingsoppholdet vil la seg gjennomføre eller ikke. 

Sommer 2020

Studenter som planlegger sommerskole i regi av Nordic Center India eller Nordic Center Fudan fortsetter planleggingen som normalt, men oppfordres til å utsette kjøp av billett eller kjøpe fleksibel billett. Du må også følge med på råd fra norske myndigheter som råd fra Folkehelseinstituttet og UD sine reiseråd

Du vil få nærmere beskjed etter hvert om utvekslingsoppholdet vil la seg gjennomføre eller ikke. 

 

chatbot-portlet