Støtte og solidaritet til krigsofre og studenter

Nyhetportlet

OsloMet-logoen med gul bakgrunn.

Støtte og solidaritet til krigsofre og studenter

Trenger du noen å snakke med om situasjonen i Palestina og Israel? Det er flere tilbud for studenter du kan kontakte. Rektor Christen Krogh fordømmer angrepene mot sivile.

– Det er hjerteskjærende å være vitne til de grufulle krigshandlingene som utspiller seg i Palestina og Israel. Tapene og lidelsene er enorme, og vi fordømmer sterkt alle angrep på sivile og sivile institusjoner. Vi mener krigshandlingene nå må få en umiddelbar stopp så sivilbefolkningen kan få hjelp, sier rektor ved OsloMet, Christen Krogh. 

– OsloMet har mange studenter og ansatte fra de utsatte områdene, som har en vanskelig hverdag der de frykter for livene til familie, venner og kolleger i hjemlandet. Flere ansatte har også kolleger fra fagmiljøer i de utsatte områdene som de er redde for, sier rektor. 

– Jeg oppfordrer til at vi ser hverandre og tar godt vare på de som nå har det ekstra vanskelig. Universitetet har tilbud om støttetjenester for de som har behov for noen å snakke med, sier han.

Les rektor Christen Krogh sin uttalelse om OsloMets solidaritet med de sivile krigsofrene (oslomet.no).

Trenger du noen å snakke med?

Vi vil støtte og vise omsorg for våre egne studenter og ansatte ved OsloMet som er berørte.

Universitetet og SiO har flere studentstøttjenester som kan hjelpe deg.