Stanser tilgang til digital pensumlitteratur

Nyhetportlet

Laptop og mobiltelefon på et bord.

Stanser tilgang til digital pensumlitteratur

Fra 22. mars stanser Nasjonalbiblioteket tilgang til digital pensumlitteratur i Nettbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har til nå gitt studenter og vitenskapelig ansatte utvidet tilgang til digitalisert materiale i Nettbiblioteket - med noen begrensninger. Siden høsten 2021 har Nasjonalbibliotekets materiale også vært tilgjengelig i Universitetsbibliotekets søkeportal Oria (oria.no), og derfor blitt knyttet til pensumlister ved OsloMet.
 
Nasjonalbiblioteket melder at denne tilgangen til pensumlitteratur vil opphøre den 22. mars for studenter (bibliotekutvikling.no). Dette innebærer at tilgangen til denne litteraturen opphører helt – selv med søknad direkte til Nasjonalbiblioteket. 
 
Sikt, som drifter bibliotek- og pensumlistesystemene på vegne av UH-institusjonene, undersøker nå hvordan lenker i pensumlister som går til Nasjonalbiblioteket, kan fjernes.

Vitenskapelig ansatte beholder tilgangen via Feide-innlogging, som før.