Droppe til innhold

Nyheter

Spørsmål og svar om retningslinjer for rusmiddelbruk blant studenter

Spørsmål og svar om retningslinjer for rusmiddelbruk blant studenter

OsloMet ønsker å ivareta et godt og inkluderende læringsmiljø for våre studenter. Derfor har vi lansert nye retningslinjer som beskriver forventningene OsloMet har til studentene og bruk av rus. Her får du svar på dine spørsmål.

OsloMet har lansert nye retningslinjer for rusmiddelbruk blant studenter. Vi håper at dette skal skape et enda mer inkluderende og trygt læringsmiljø for studentene våre. Les de nye retningslinjene og få svar på dine spørsmål om rusmiddelbruk. 

Spørsmål og svar 

Hvorfor er det viktig å ha retningslinjer for rusmiddelbruk?

OsloMet ønsker å ivareta et godt og inkluderende læringsmiljø for studentene. OsloMet er opptatt av studentenes sikkerhet og trivsel, og retningslinjene er en del av det rusforebyggende arbeidet.

Vi ønsker at studentene skal ha et forutsigbart regelverk uavhengig av hvem de er og hvor de studerer.

Hvordan ble retningslinjene til?

Avdeling for Utdanning og Studentparlamentet har utformet retningslinjene i samarbeid etter ønske fra Læringsmiljøutvalget, Studentparlamentet og Eiendomsavdelingen. De er gjennomgått av en jurist og er støttet av rektor.

Retningslinjene for studenter er utformet med utgangspunkt i Retningslinjer for rusmiddelbruk for ansatte på OsloMet, andre utdanningsinstitusjoners regelverk og i tråd med anbefalinger fra “Lykkepromille” som er et nasjonalt alkoholforebyggende prosjekt med studenter som målgruppe.
 

Hvem gjelder retningslinjene for?

Alle studenter ved OsloMet og alle OsloMets bygninger. 

Unntaket er Samfunnet Bislett som har egen leieavtale med OsloMet og separat skjenkebevilling.
 

Hva betyr dette for meg?

OsloMet ønsker at retningslinjene skal påvirke studentene til å ta bedre vare på hverandre når det kommer til rusmiddelbruk.

Utover dette har det ingen påvirkning på din studiehverdag med mindre du skal ha et arrangement i OsloMets lokaler som involverer bruk eller salg av alkohol. Dette gjelder også medbrakt. Da må du følge retningslinjene under.
 

Hva inneholder retningslinjene?

Du kan lese alle retningslinjene her. 

I korte trekk innebærer det:

  • Det er ikke tillatt å møte ruspåvirket i studiesammenheng. Ved anledninger hvor du opptrer på vegne av OsloMet eller fremstår som synlig OsloMet-student, er du å betrakte som en representant for universitetet, og det forventes måtehold.
  • Sosiale arrangementer utenom faglig aktivitet skal være inkluderende for alle, alkohol skal ikke være hovedaktiviteten, og det skal alltid være et alkoholfritt alternativ.
  • Det er ikke tillatt å nyte eller servere alkohol i OsloMet sine lokaler uten skjenkebevilling og godkjenning fra OsloMet. Det er heller ikke tillatt før etter klokken 14.30.

Hva skjer hvis man bryter disse retningslinjene?

  • Dersom du skal ha et arrangement og ikke følger de fastsatte retningslinjene, kan du som arrangør få avslag på søknad om nye arrangementer eller bli pålagt begrensninger.
  • Bryter du med kravene om skjenkebevilling kan det medføre politianmeldelse.
  • OsloMet ønsker å legge til rette for å hjelpe studenter som har et rusproblem. SiO Rådgivning kan også bistå studenter med denne problematikken. Ta kontakt med våre studentstøttetjenester dersom du trenger råd.

Hvordan søker man om å ha et arrangement med alkohol?

Her kan du finne søknadsrutinen (nederst i retningslinjene). Husk:

  • Skjenkebevillingen må være innvilget før arrangementet avholdes.
  • Må være registrert studentforening/studentorganisasjon eller definert studentgruppe. Med definert studentgruppe mener vi en komite, studentråd eller en arrangementsgruppe eller lignende, som arrangerer noe på vegne av noen.

Hvordan søker jeg skjenkebevilling?

Du må søke kommunen om skjenkebevilling. For Pilestredet gjelder Oslo Kommune, for Kjeller gjelder Skedsmo kommune og for Sandvika gjelder Bærum kommune. Les gjennom informasjonen for din kommune nøye og være ute i god tid.

Kan jeg selge alkohol hvis jeg får skjenkebevilling til det?

Det kommer an på hva slags skjenkebevilling du søker på og får. Sjekk reglene i din kommune.

Vi er bare et par venner som skal møtes for et par øl – må vi søke skjenkebevilling?

Det er ikke tillatt å nyte eller servere alkohol i OsloMet sine lokaler uten skjenkebevilling. Skal du nyte medbrakt alkohol må du ha skjenkebevilling til dette. Se regler for de ulike bevillingene i din kommune.

Betyr dette at det ikke er lov med alkohol i fadderuka lenger?

Dersom din fadderforening skal arrangere noe i OsloMets lokaler og dere skal drikke alkohol må dere gå gjennom søknadsrutinene i god tid.

I følge retningslinjene skal sosiale arrangementer utenom faglig aktivitet være inkluderende for alle, alkohol skal ikke være hovedaktiviteten, og det skal alltid være et alkoholfritt alternativ.

Dersom du er fadder og representerer OsloMet (eksempelvis går med fadder t-skjorte, genser eller annet klesplagg med OsloMet-logo) forventer vi måtehold. 

Hva gjør vi hvis vi ikke får innvilget søknaden om skjenkebevilling?

Da kan du avholde arrangement, men uten alkohol. Det er da heller ikke lov til å ta med medbrakt.

Jeg trenger hjelp til et rusmiddelproblem, hvor kan jeg få det ved OsloMet?

SiO Rådgivning kan ivareta deg som har et rusproblem. Trenger du bistand på veien til å ta kontakt med SiO, ta gjerne kontakt med en av våre studentstøttetjenester.

Jeg synes det drikkes altfor mye alkohol på OsloMet og i min studentgruppe. Kan dere som institusjon gjøre noe?

Gjennom å ha fokus på disse retningslinjene håper vi at vi skal skape et enda mer inkluderende og trygt læringsmiljø for studentene våre. Si gjerne ifra dersom du opplever for mye alkohol som et problem.

 

chatbot-portlet