Droppe til innhold

Nyheter

Karantene, testing og varsling om smitte

Karantene, testing og varsling om smitte

Hva gjør du hvis du har symptomer? Les om hvem du kontakter om du har påvist smitte, hva du gjør om du er i karantene, hvor du får testet deg og hva du gjør om du er bekymret for å bli smittet ved fysisk oppmøte.

Meld fra til OsloMet
OsloMet ønsker å bidra til å redusere spredningen av covid-19. Derfor setter vi pris på om studenter som er smittet melder fra til sitt fakultet, slik at vi kan iverksette tiltak. Kontaktskjemaet ivaretar personvernet.

Hvem kontakter jeg hvis jeg er smittet?

Følg Folkehelseinstituttets retningslinjer

Hvis du får beskjed om at du er smittet med covid 19 skal du følge FHI sine retningslinjer om isolasjon. Personer som får påvist smitte vil bli fulgt opp av helsemyndighetene. Dersom du har vært i nær kontakt med en smittet person skal du være i hjemmekarantene i 10 dager. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Meld fra til OsloMet

OsloMet ønsker å bidra til å redusere spredningen av covid-19. Derfor setter vi pris på om studenter som er smittet melder fra til sitt fakultet, slik at vi kan iverksette tiltak.

Meld fra her

Jeg har symptomer, hva gjør jeg med fysisk, obligatorisk undervisning?

Jeg er i karantene, hva gjør jeg med fysisk, obligatorisk undervisning?

Karantene er gyldig fravær til eksamen og obligatorisk undervisning. Kontakt ditt fakultet dersom du er i karantene og ikke kan møte til studiestart. 

Jeg er bekymret for smitte og bekymret for å oppholde meg i Oslo sentrum eller å ta kollektivtrafikk. MÅ jeg møte opp selv om det er fysiske forelesninger?

Hvis du er i risikogruppen og ikke kan møte til obligatorisk undervisning på campus må du kontakte utdanningen din. Det er tilrettelagt for godt smittevern på campus.

Kontakt ditt fakultet (oslomet.no)

En i familien eller kollektivet har symptomer og venter på test/resultat – kan jeg komme på campus?

Fra FHIs retningslinjer angående når husstandsmedlem har luftveisinfeksjon: Hvis en i husstanden din har akutt luftveisinfeksjon bør de testes og holde avstand til de andre i husstanden fram til prøvesvar foreligger. Du og andre i husstanden er ikke i karantene før det eventuelt foreligger et positivt prøvesvar, men dere bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis dere får symptomer på luftveisinfeksjon, bør dere teste dere og holde dere hjemme til prøvesvar foreligger og dere er symptomfrie.

Må jeg bruke munnbind på universitetet?

FHI anbefaler bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Oslo når det er trangt om plassen, samt i enkelte undervisnings- og arbeidssituasjoner. Dersom du har undervisning som krever munnbind vil du få dette utdelt i undervisningssituasjonen. Munnbind for reise i kollektivtrafikken må du skaffe selv. Husk at munnbind ikke erstatter én meter avstand.

Du kan finne mer informasjon om munnbind ved OsloMet her.

Hvordan bruker jeg munnbind?

Se video om riktig bruk av munnbind, laget av Borghild Løyland og Ida Hellum Sandbekken ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

chatbot-portlet