Droppe til innhold

Nyheter

Illustrasjonsbilde

Ilustrasjonsbilde fra Unsplash. Fotograf: Naassom Azevedo.

Søk studiestipend til videreutdanning

I 2019 deler «Legat for studiestipend til videreutdanning» ut et stipend på 15 000 kroner til ingeniører. Søk innen 1. august!

I henhold til legatets statutter kan stipendet tildeles ingeniører som er uteksaminert fra OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo ingeniørhøgskole eller Oslo Tekniske Skole), og også kandidater i ingeniørfag med 2-5 års utdanning fra fakultetet.

Stipendet skal benyttes til videreutdanning i vitenskapelig eller industriell retning, til reiser eller opphold ved høgre undervisningsinstitusjoner eller på annen måte.

Kriterier for tildeling:

  • Ansiennitet i videregående studier
  • Videreutdanningens lengde
  • Studiene skal være en fulltidsbeskjeftigelse
  • Studier utover sivilingeniørnivå eller tilsvarende prioriteres ikke
  • Eksamensresultater vektlegges for søkere som står på omtrent samme nivå utdanningsmessig
  • Under ellers like forutsetninger tilstrebes en kjønnsmessig balanse
  • Stipend kan ikke tildeles mer enn en gang til samme person

Søknad om tildeling av stipend stiles til:

Styret for Legat for studiestipend til videreutdanning
OsloMet - Storbyuniversitetet
Fakultet TKD
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 OSLO

Søknadene må gi utfyllende opplysninger om utdanning og praksis, og dessuten om hvilket studium stipendet vil bli benyttet til.

Husk å legge ved kopi av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 1. august 2019.

Søknadene vil bli vurdert av legatets styre. Stipendet for 2019 utdeles i slutten av september 2019.

 

chatbot-portlet