Nyheter - Student

Nyhetportlet

6 personer poserer foran en vegg med grafitti.

Foto: SiO

Søk støtte til sosiale aktiviteter

Få støtte fra SiO for å gjøre noe sosialt for deg og dine medstudenter.

Lyst til å gjøre noe gøy med andre studenter, foreningen din, eller kollokviegruppa? Men du mangler penger?  
Du kan få midler til aktiviteter, arrangementer og lønn. Søk støtte på studenttiltak.no(studenttiltak.no).

Studentsamskipnaden SiO har fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å gi til studenter. 

Trenger du idéer eller har spørsmål?

På studentiltak.no finner du idéer til hva du kan søke om og mer informasjon ordningen.