Nyheter - Student

Nyhetportlet

Søk på jobb som studentassistent for medstudenter!  

Søk på jobb som studentassistent for medstudenter!  

Som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken), lyser fakultetene frem til sommeren ut stillinger som du som student kan søke på.

Stillingene skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon i en vanskelig periode for studentene med mye digital undervisning og tidvis stengt campus.   

Om stillingene  

Studentassistentene skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter. Aktiviteten kan være alt fra eksamensmentor, lede (digitale/fysiske) kollokviegrupper, laboratorieveileder eller mentor for nye studenter.   

Studentassistene lønnes i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time).   

Hvor finner du stillingene? 

Hvem kan søke?  

  • Du må være registrert student når du søker og i perioden stillingen varer   
  • Du har gode kommunikasjonsevner      
  • Du har god digital kompetanse og erfaring med digital møteverktøy   

Hva får du som studentassistent?  

  • Fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode   
  • Mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter   
  • Mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring     
  • Mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte  
  • Attest som kan være nyttig å ha senere i arbeidslivet   

Kontakt   

Har du spørsmål, kontakt koordinator for Studentpakken Asta Øvsthus Kristiansen, eller din foreleser.