Nyheter - Student

Nyhetportlet

Skrivende student ved pc

Skrivekafé for studenter

Står du fast eller føler deg litt alene i skriveprosessen? Kom på den digitale Skrivekaféen!

Studieverkstedet ved Universitetsbiblioteket har startet opp med en skrivekafé for studenter.

Delta på Skrivekaféen via Zoom.

Skrivekaféen blir arrangert hver fredag til og med 18. desember, kl.10-11.30, men du trenger ikke å være med hver gang. Kom når du vil, men helst presis. Det vil være en skriveveileder til stede hele tiden, og du kan også benytte skrivementorene i etterkant (kl. 12-15) hvis du har behov for individuell veiledning.

Opplegget er som følger: Først en kort runde for å høre hva dere skriver på. Deretter to omganger med skriving, med en pause imellom hvor dere kan snakke sammen, eller la være. Til slutt tar vi en runde for å høre hvordan det har gått med skrivingen.

Skrivekaféen er ment som et sosialt forum hvor du treffer andre som skriver. Dere får litt press på å skrive og kan utveksle skriveerfaringer og tips. Vi ønsker å skape et felleskap rundt skrivingen slik at dere ikke føler dere så alene i prosessen.

Del gjerne nyheten om Studieverkstedets Skrivekafé med andre på OsloMet!

Velkommen!