Nyheter - Student

Nyhetportlet

OsloMets studiesteder åpner for studenter

OsloMets studiesteder åpner for studenter

OsloMet åpnet biblioteker, lesesaler og bygninger for studenter fra torsdag 18. februar. Undervisningen er fortsatt i hovedsak digital.

Oppdatering 26. februar: OsloMet planlegger å åpne for noe mer fysisk undervisning og tjenester for studenter fremover dersom smittesituasjonen tillater det og myndighetene ikke endrer sine retningslinjer før.  

Det åpnes for noe fysisk undervisning i mindre grupper der det lar seg gjøre, under strengt smittevern i tråd med regjeringens gjeldende retningslinjer. De studentene dette gjelder, vil få beskjed direkte fra sitt studieprogram.

 • Infosentre og resepsjoner åpner fra 3. mars, men vi oppfordrer til å ta kontakt digitalt
 • IT-servicedesk er åpen, men det er kun mulig å møte opp fysisk etter avtale. Ta kontakt på e-post: itservicedesk@oslomet.no, eller telefon: 67 23 55 55 for å avtale tidspunkt.

Tilgang til studiesteder

Regjeringen og Oslo kommune har bestemt at studenter ved universiteter og høgskoler igjen kan få tilgang til studiesteder, inkludert biblioteker og lesesaler. Alle studenter ved OsloMet får tilgang til universitetets bygninger fra og med torsdag 18. februar. Det gjelder strenge smitteverntiltak, og alle må ta smittevernkurs.  

Dette betyr at:  

 • OsloMets bygninger er åpne. Etter kl 17 og i helgene må du ha kort og kode for å komme inn bygningene. 
 • OsloMets lokaler skal kun brukes til studie- og læringsaktiviteter, og ikke til sosiale sammenkomster. 
 • bibliotekene er foreløpig bare delvis bemannet, men du kan få digital veiledning.  
 • lesesalene er åpne, men du må booke plass – du finner informasjon om booking av lesesalsplass her.  
 • servering ved kantiner og kaffebarer er fortsatt stengt inntil videre.  
 • IT-servicedesk, infosentre og resepsjoner er foreløpig ikke bemannet fysisk, men er tilgjengelig digitalt.  

Fremdeles digital undervisning og eksamen  

Undervisningen skal fremdeles være digital der dette er mulig. Flere studieprogram må gjennomføre praktisk undervisning, ferdighetstrening, laboratoriearbeid med mer. Derfor vil noen studenter ha fysisk oppmøte på studiestedene. Følg med på informasjon som kommer på din student-e-post og i Canvas fra ditt studieprogram. Det er alltid den informasjonen som gjelder.  

Skriftlige skoleeksamener blir gjennomført som digitale hjemmeeksamener våren 2021, med unntak for noen få fag der det ikke finnes gode nok alternativer.  

Husk smittevern! 

Alle smittevernregler gjelder fortsatt. Husk:  

 • Ta OsloMet sitt smittevernkurs før du reiser til ditt studiested. Har du tatt det før? Ta det gjerne igjen for å friske opp kunnskapen.  
 • Bruk munnbind i situasjoner der du ikke kan overholde 1 meter. Det er munnbind tilgjengelig på campus. 
 • Hold god avstand til andre - minst en meter. Også når dere leser sammen.  
 • Vask hender.  
 • Hold deg hjemme hvis du har luftveissymptomer.  

Trenger du noen å snakke med eller råd og tips for å være student i koronahverdagen? Sjekk ut «Et bedre studentliv.»