Nyheter - Student

Nyhetportlet

Oversiktsbilde av campus Kjeller.

OsloMet flytter fra Kjeller i 2024

Fire nye konsepter for et nytt studiested på Romerike utredes nå. De aller fleste fagmiljøene blir værende på studiested Kjeller frem til leieavtalen der går ut i 2024.

OsloMet skal flytte ut av studiested Kjeller i løpet av 2024, og skal etablere et nytt studiested på Romerike. Det er ennå ikke bestemt hvor det nye studiestedet skal ligge, eller hvilke studenter som skal holde til hvor. Et stort prosjektarbeid pågår der det skal finnes ut hvilke utdanninger som skal holde til på det nye studiestedet på Romerike, og hvilke i Pilestredet.

Fagmiljøer fra tre av universitetets fire fakulteter holder til på studiested Kjeller i dag, noe som utgjør ca. 3000 studenter og 200 ansatte.

Fire forslag til plassering

Styret ved OsloMet har bestemt at universitetet skal gå videre med fire forslag til hvor det nye studiestedet skal ligge. Det betyr at dette skal utredes videre og mest sannsynlig vil det vedtas mot slutten av 2021 hvor OsloMet sitt nye studiested skal ligge.

De fire konseptene er:

  • Fakultet for helsevitenskap etablerer virksomhet i en campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i en campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i en campus på Lillestrøm
  • Alle fire fakulteter er representert i en campus på Jessheim av begrenset størrelse

Får bli på Kjeller til 2024

Styringsgruppa i campusprogrammet vedtok 23. juni at fagmiljøene som er på Kjeller skal få bli værende på Kjeller helt fram til 2024.

I innspillene fakultetene har levert til campusprogrammet, melder de fleste fagmiljøene at de ønsker å forbli på Kjeller så lenge som mulig, med en samlet utflytting i løpet av sommeren 2024 eller ved leietidens utløp i slutten av 2024.

Det er kun fagmiljøene med studenter i jordmorfag, helsesykepleie og samfunnsernæring som vil bli overført til Pilestredet fra studieåret 2022/2023, noe som innebærer ca. 130 studenter.

Fagmiljøer fra disse instituttene blir på Kjeller frem til 2024:

  • institutt for atferdsvitenskap (fakultet for helsevitenskap)
  • institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (fakultet for helsevitenskap)
  • institutt for yrkesfaglærerutdanning (fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier)
  • institutt for produktdesign (fakultet for teknologi, kunst og design)
  • institutt for bygg- og energiteknikk (fakultet for teknologi, kunst og design)

Det vil vurderes nærmere når utflyttingen bør skje i løpet av 2024 for de enkelte instituttene.

Dersom det i arbeidet med et nytt studiested på Romerike besluttes at noen av fagmiljøene som er på Kjeller i dag skal høre hjemme på det nye studiestedet, vil miljøene bli værende på Kjeller frem til leietidens utløp eller frem til det er mulig å flytte inn på nytt campus.