Nytt KI-verktøy tilgjengelig

Nyhetportlet

Oversiktsbilde over notatene til en student som studerer

Nytt KI-verktøy tilgjengelig

Nå kan du bruke KI-chat gjennom Microsoft Copilot. OsloMet sitt eksisterende KI-verktøy, Sikt KI-chat, er også oppdatert.

Begge verktøyene gir deg tilgang på kunstig intelligens (KI) som er designet for å hjelpe deg med å finne informasjon, svare på spørsmål og bistå deg i dine studier. Både Microsoft Copilot og Sikt KI-chat tar i bruk Open AIs nyeste versjon GPT-4 Turbo. Til forskjell fra Sikt KI-chat, kan Copilot i tillegg genere bilder (Dall-e). 

Du kan logge inn og bruke Microsoft Copilot og SIKT KI-chat med din OsloMet-brukerkonto. 

Hva er forskjellen på Copilot og Sikt Chat? 

  • Copilot oppgir normalt flere og bedre data for kilder.

  • Copilot genererer bilder.

  • Sikt KI-chat har større kapasitet til å besvare lengre tekster.

  • Sikt KI-chat kan oppleves noe tregere enn Copilot (Sikt jobber med saken).

  • Løsningene er satt opp med forskjellige begrensninger og oppdateres ulikt - de kan dermed generere ulike svar.

Les mer om KI-chat hos OsloMet.

Sikkerhet og personvern

Både Copilot og Sikt KI-chat er vurdert og godkjent av OsloMet til bruk opp til og med begrenset (gult) lagringsnivå (ansatt.oslomet.no).

Når du logger på med din OsloMet-e-postadresse på Microsoft Copilot, blir ikke dine data brukt til å trene modellen,og dataene dine er sikret.