Nye læringsressurser i digital sikkerhet

Nyhetportlet

Nye læringsressurser i digital sikkerhet

Nye læringsressurser i digital sikkerhet

Kunnskap om digital sikkerhet er viktig for å ivareta personvern, og hindre brudd på informasjonssikkerheten. Med god hjelp av studenter har ansatte ved fem universiteter og høyskoler i fellesskap utviklet DigSam, som består av seks moduler som lærere kan bruke i undervisningen.

De aller fleste bør ha kunnskap om digital sikkerhet. For eksempel må helse- og sosialarbeidere ivareta pasient- og brukeropplysninger og håndtere sosiale medier, digitale tilsyn, digitale hjelpemidler og digitale pasient- og brukerjournaler. Endringer i digitale tjenester, hjelpemidler og systemer endrer også hvordan pasient- og brukeropplysninger håndteres. Det krever bevissthet om både lovverk, normer, lagring og sikkerhet. Behovet er stort for å styrke kompetansen hos studenter og ansatte - ikke bare i helse- og sosialsektoren, men også i andre sektorer.

Seks fritt tilgjengelige læringsmoduler i DigSam

Læringsressursene består av filmer, podkast, quiz, tekster, oppgaver, litteraturforslag med mer og er fritt tilgjengelige. De kan deles uten begrensninger med undervisere, studenter og alle interesserte. En fullstendig gjennomgang av hele undervisningsopplegget er beregnet til å ta omtrent 15 timer. Dette er de seks modulene:

  1. Identifisere. Øke bevissthet om digital sikkerhet, samt konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
  2. Beskytte. Om personvern, taushetsplikt og passordbruk.
  3. Oppdage innbrudd i systemet, som for eksempel hacking og svart skjerm.
  4. Respondere på digitale innbrudd, inkludert loggføring.
  5. Gjenopprette etter digitalt innbrudd, for eksempel kommunikasjon, ansvar og debrief.
  6. Veiledning for undervisere i bruk av læringsressursene.

Ta det i bruk!

Du finner ressursene på DigSams nettside (digsam.usn.no), på UNITS plattform for digitale læringsressurser (dlr.unit.no), eller også under DigSam i Canvas Commons.

Prepping før praksis

– Undervisere kan velge å bruke hele eller deler av opplegget slik det passer best inn i egen undervisning. Modulene vil også være fine som forberedelser før studentene skal ha praksisstudier, sier studieleder Trude Myhrer som er en av utviklerne. Hun understreker at modulene ikke bare er relevante for studenter eller ansatte i helse-, omsorg- og sosialtjenester, men at også andre kan dra nytte av dem.

Involverte studentene i utviklingen

Myhrer forteller videre at det har vært viktig og svært nyttig å involvere studentene under utviklingen av læringsressursene. Over 100 studenter har vært involvert i prosjektet. De har deltatt i referansegrupper, og de har evaluert ressursene underveis, slik at prosjektet kunne justere modulene på bakgrunn av studentenes tilbakemelding. – Studentene bidro med fantastisk god og konstruktiv innsats. De opplevde at å gå i gjennom modulene i DigSam ga dem større bevissthet om mange sider ved digital sikkerhet. Deres store innsats bidro til at prosjektet kunne ferdigstilles med konkrete justeringer, slik at tematikken oppleves som interessant, lærerik og viktig, avslutter Myhrer.

Bidragsytere

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ga støtte til prosjektet. Lærere og studenter fra fem universiteter og høyskoler utviklet ressursene i fellesskap: Universitetet i Sørøst Norge (USN), Høgskulen på Vestlandet (HVL),  Universitetet i Tromsø (UiT), OsloMet og Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Ved OsloMet har Trude Myhrer (HV) og Julia Köhler-Olsen (SAM) hatt ansvar for prosjektet, men også Lise Kleppe (SAM), Laurence Habib, Sigrun Pahr Maennling og Hanne Cecilie Geirbo (alle tre ved TKD) har deltatt underveis. De har også samarbeidet med Digin og Omid Mirmotahari, samt med OsloMetX (tidligere Bokskapet). Studentinvolvering har vært veldig viktig i prosjektet.

Kontakt