Nyheter - Student

Nyhetportlet

Norsk start studentforening

Norsk Start vant prisen Årets Forening OsloMet 2021

Hvert år kåres Årets Forening ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Dette er en konkurranse blant OsloMets foreninger, som premierer én forenings ekstra fremragende arbeid det foregående året.

Studentforeninger som har utmerket seg gjennom tiltak, aktiviteter og innsats med betydelig positivt og vedvarende bidrag til studie- og læringsmiljøet ved OsloMet kan nomineres og vinne prisen. 

Årets Forening vinner kr 20 000,- til foreningsaktivitet.

Vinneren av årets Forening ved OsloMet 2021 er Norsk Start Oslo!

 

OsloMet takker dere for en fantastisk innsats og vil gratulere dere med prisen.

Norsk Start Oslo har hatt stor betydning for studenter og frivillige. De har på tross av omstendighetene klart å holde aktiviteter i gang, og tilpasset seg de utfordringene pandemien har medført. Foreningen har gjort et viktig bidrag med å skape møteplasser for asylsøkere gjennom norskopplæring i form av språkkafe og andre sosiale aktiviteter, samt at de har vært en møteplass for foreningens frivillige studenter.