Nyheter - Student

Nyhetportlet

Illustrasjon av koronaviruset med teksten

Mer fysisk undervisning

Regjeringen har lettet på smitteverntiltakene for universitetene. Her ser du hva som gjelder ved OsloMet fra 24. januar.

Myndighetene ber universiteter og høgskoler om å tilrettelegge for mer fysisk undervisning (regjeringen.no). Det betyr at det vil bli mer fysisk undervisning for flere studenter.

- Vi er glade for at studentene våre nå kan få komme sammen i undervisningen igjen. Det vil ha stor betydning både for den faglige utviklingen og for det sosiale miljøet, sier fungerende rektor Nina Waaler.

Husk også at studiestedene er åpne som vanlig før 24. januar. Studenter er velkomne til å bruke lokalene til å lese eller treffe andre medstudenter. Åpningstider for spisestedene finner du på SiO sine siderÅpningstidene til våre bygg, finner du på student.oslomet.no. Her finner du tips og ideer til fysiske møteplasser.

Undervisning og timeplan

Av hensyn til behovet for planlegging og til forutsigbarhet for studenter og ansatte, gjelder endringene fra 24. januar. Dette er i tråd med retningslinjene som ble gitt før jul.

I timeplanen vil du se om forelesningen din er digital eller fysisk. Du vil også få informasjon fra ditt fakultet/studieprogram ved større endringer.

På forelesninger anbefaler vi at du sitter med en meters avstand og på samme plass under hele forelesningen. Husk å bruke munnbind hvis du ikke kan holde 1 meters avstand. Det er viktig at du holder deg hjemme hvis du er syk.

Hva med eksamen?

Foreløpig går eksamen til våren som planlagt, men OsloMet gjør løpende vurderinger ut ifra råd fra myndighetene.

Hva med praksis?

Praksis fortsetter som planlagt. Som student vil du få beskjed fra ditt fakultet/studieprogram dersom det kommer justeringer.

Munnbind og selvtester

OsloMet deler ut gratis selvtester til studenter og ansatte, som må være på campus. I Pilestredet kan du hente hurtigtest ved servicetorgene i P46 og i P52. På Kjeller kan du hente hurtigtest ved servicetorget ved inngangen. Mer informasjon og åpningstider finner du på student.oslomet.no/korona.

Det er munnbind tilgjengelig på studiestedene, i bibliotekene og i eksamenslokalene i Silurveien. Studenter og ansatte kan hente munnbind på servicetorget i Pilestredet 52 og servicetorget på Kjeller. Munnbind er også tilgjengelig i infosentrene på studiested Pilestredet, og i kantinene.

- Det har vært svært krevende å være student gjennom pandemien, og jeg håper vi nå er inne i siste periode med smitteverntiltak, avslutter Waaler.