Droppe til innhold

Nyheter

Eksamen nærmer seg – leser du strategisk?

Eksamen nærmer seg – leser du strategisk?

Lesing krever et forarbeid og et etterarbeid, og det lønner seg å følge en lesestrategi. Ingunn Nilsen fra Studieverkstedet gir deg tipsene som gjør det lettere å strukturere lesingen.

Det finnes ulike måter å lese på, avhengig av hvilket resultat du ønsker. Er det pensum preget av at du må pugge fakta, eller oppnå forståelse og trekke store linjer?

Oversiktslesing

Pensumlitteratur er ikke det samme som skjønnlitteratur, du kan gjerne gjøre deg kjent med hele bokens eller kapittelets oppbygning før du setter i gang med lesingen.

- Først gjør du forarbeidet – hvorfor skal jeg lese dette? Se gjerne teksten i sammenheng med for eksempel emneplan/programplan og forelesninger. Skaff deg en oversikt over de sentrale temaene du skal gjennom.

Normallesing

- Let etter hovedpunkter, og få en oversikt over faget. Ha gjerne kortere økter, så du hele tiden er aktiv underveis. Reflekter over hva du faktisk leser, og prøv å plasser stoffet – hvor hører det hjemme i faget mitt? Ved å bruke emneplanen for studiet ditt aktivt, kan du styre lesingen din underveis. Hva kan du mye om, hva burde du lese mer på?

Nærlesing

- Du må sette av tid når du skal lære noe ordentlig. Gjør som ellers, få en oversikt over teksten, sikre deg at du får med deg det du leser ved å stille deg spørsmål underveis. Kanskje du må lese hele eller deler av teksten flere ganger, slå opp ord du ikke forstår, notere og skrive om innholdet. Etterpå er det lurt diskutere med medstudenter for å sikre at du forstår og husker det viktigste.

Oppslagslesing

- Man har ikke alltid tid til å nærlese alle tekster på pensum. Skal du lese og lete etter noe som handler om ett bestemt tema, ha klart for deg hvilke nøkkelord og sentrale tema du leter etter før du begynner. Da kan du øke lesehastigheten!

Vær en aktiv leser!

Uansett hvilken strategi du velger er det nødvendig at du er en aktiv leser. For å unngå å drømme seg bort og glemme det man leser, må man være aktiv. Stopp opp jevnlig, og reflekter rundt det du faktisk leser. Her er det kvalitet over kvantitet som gjelder. Siden det krever mye å fordype deg på denne måten, ta hyppige pauser.

- Å være en aktiv leser er for eksempel å stille spørsmål til seg selv og teksten underveis. Du kan også notere nøkkelord og skrive små referat som sammenfatter de viktigste punktene. Husk at hvis du bruker markeringspenn skal du markere maks 10-20% av en side. Dette tvinger deg til å skille mellom det viktigste, og annen informasjon. Les gjerne siden ferdig før du markerer, så blir det lettere å begrense seg.

Husk pauser

Nilsen anbefaler studenter å ta en pause etter hvert kapittel. Da kan du tvert reflektere over hva kapittelet handlet om, hva du lærte, og ikke minst hva du forsto.

- Prøver du å formulere korte referater, oppdager du fort om du har forstått det du nettopp har lest. Hvis du klarer ikke å skrive om stoffet med egne ord, har du kanskje ikke forstått det godt nok.

- Når det nærmer seg eksamen er minireferatene nyttige å se tilbake på som repetisjon, i tillegg har arbeidet med dem gitt deg nyttig skrivetrening. Ikke vent med å øve på formuleringer til eksamen, øvelse gjør mester!

Studieverkstedet tilbyr veiledning

Du kan også benytte deg av veiledningstilbudet til Studieverkstedet for å få råd og tips til oppgaveskriving, studieteknikk og mye mer. 

PS. for flere tips til eksamen med mer sjekk ut den digitale "guiden" Startpakka

chatbot-portlet