Kortere ventetid hos SiO Psykisk helse

Nyhetportlet

To OsloMet-studenter ser på hverandre og smiler.

Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

Kortere ventetid hos SiO Psykisk helse

På grunn av økt pågang, har SiO endret inntaksordningen til de psykiske helsetjenestene. Det har ført til kortere ventetid.

– De fleste studentene får svar på henvendelsen sin i løpet av en dag, sier Anne Karin Mullally, som er klinikksjef ved SiO Psykisk helse.

Denne høsten har klinikken endret inntaksordningen sin for å redusere ventelistene. Målet er at studentene som trenger det mest, skal få raskere hjelp.

Slik søker du

Alle studenter som ønsker psykisk helsehjelp må sende inn et skjema til helsenorge.no. Du får tilgang til skjemaet via SiOs hjemmeside. Et tverrfaglig team i SiO går gjennom henvendelsen din og vurderer hvilket tilbud du bør få.

Blant behandlingsformene SiO tilbyr, er individuelle samtaler, gruppeterapi og kurs (sio.no). Tilbudene er gratis, men du må betale semesteravgiften først.

Gode alternativer til terapi

Så langt har tilbakemeldingene vært gode. SiO ser også at det er stor interesse for selvhjelpsmaterialet som ligger ute på nettsiden deres.

Noen blir skuffet når de blir anbefalt noe annet enn individuell samtale med en psykolog. Mullally mener at gode kurs kan være vel så effektfulle. Da ser du også at du ikke er alene om utfordringene dine, som kan være godt.

– Mange utfordringer i livet må ikke nødvendigvis behandles med terapi, sier Mullally.

Trenger du psykisk helsehjelp?

SiO Psykisk helse tilbyr flere behandlingsformer og selvhjelpstilbud (sio.no).