Droppe til innhold

Nyheter

Informasjon om høstens undervisning

Informasjon om høstens undervisning

OsloMet satser på en blanding av fysisk og digital undervisning for høsten 2020 og planlegger for at alle studenter skal få mulighet til å delta i noe undervisning på campus.

Universitetet legger til rette for at alle studenter skal få mulighet til å delta i noe undervisning på campus, men på grunn av smittevernhensyn vil fortsatt mye undervisning foregå nettbasert.

- Vi ønsker et levende studentliv på campus og ønsker at så mange som mulig skal kunne være her. Vi må likevel forholde oss til helsemyndighetenes krav og det betyr en noe redusert aktivitet, sier rektor Curt Rice.

OsloMet vil nøye følge med på retningslinjer fra myndighetene og ved behov endre undervisningspraksis. Det betyr at universitetet må være forberedt på at situasjonen kan endre seg.

- Vi må planlegge for alt fra et heldigitalt semester til et semester der flere kan være tilstede fysisk med de retningslinjene det medfølger, sier Rice.
 

Hvem får komme på campus først?

Fakultetet der du studerer jobber nå med planleggingen av hvordan timeplanen skal se ut til høsten.

Men, universitetet planlegger for at førsteårsstudenter på bachelor og master skal prioriteres de første ukene, mens studenter som deltar i ferdighetstrening, laboratorie- og verkstedsundervisning og lignende praktiske undervisningsformer også vil prioriteres for tilrettelegging for undervisning på campus.

Når får jeg mer informasjon om mitt studium?

En ny timeplan vil bli publisert, men det er ikke fastsatt en dato for når dette vil skje. Du vil få informasjon på din student e-post når den er klar, og du vil få informasjon før høstens semester starter.

Blir undervisningen som vanlig?

Det vil være færre studenter i undervisningsrommene enn vanlig fordi vi må følge retningslinjer for smittevern og avstand.

Fordi vi ønsker at flere studenter skal kunne få fysisk undervisning, kan det hende din undervisning blir lagt på et tidspunkt i løpet av dagen og ettermiddagen som du ikke er vant med fra før.  

Infosentre, biblioteker og lesesaler

chatbot-portlet