Fullmakt til å signere leieavtale

Nyhetportlet

Fullmakt til å signere leieavtale

Fullmakt til å signere leieavtale

Kunnskapsdepartementet har gitt OsloMet fullmakt til å signere leieavtale for campus Kjeller for fem nye år.

Etter at ny leieavtale ble forhandlet frem med eierne av Kunnskapsveien 55 på Kjeller i desember 2023, har den ligget til godkjenning hos Kunnskapsdepartementet.

Departementet har nå gitt universitetet fullmakt til å inngå leieavtalen for fem nye år, frem til utgangen av 2029, med mulighet til fornying i ytterligere fem år. Frist for å utløse opsjon på en eventuell siste leieperiode på fem år er ved utgangen av 2026. 

Rektor Christen Krogh er glad for avgjørelsen.  

– Dette er en viktig avklaring. Det gjør det mulig for oss å sikre gode rammer både for lærings- og arbeidsmiljø for våre studenter og ansatte, sier rektor Christen Krogh. 

– Vi skal fortsette å utvikle vår virksomhet på Kjeller og samarbeidet med Romeriksregionen, samtidig som vi planlegger for ny campus i Lillestrøm sentrum, sier Krogh.  

Campusprogrammet ved OsloMet vil nå se på en handlingsplan for å gjøre lokalene på campus Kjeller så gode som mulig i perioden fremover.