Droppe til innhold

Nyheter

Fravær på grunn av karantene eller smitte?

Fravær på grunn av karantene eller smitte?

Kan du ikke komme på fysisk undervisning, eksamen eller i praksis på grunn av symptomer, karantene eller smitte? Dette gjelder for deg.

Jeg er i karantene eller har symptomer – får jeg gjennomført min utdanning?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. I 2020 har OsloMet innført egenmelding ved gyldig fravær på eksamen for å sikre at studenter ved OsloMet får gjennomført sin utdanning og får ta sine grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (covid-19), jf. fastsatt midlertidig forskrift.(lovdata.no)

OsloMet vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus. Vi jobber for å finne ordninger som sikrer at studenter som ikke kan gjennomføre praksis eller obligatorisk undervisning, likevel får fullført sin praksis og undervisning.

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet grunnet karantene/sykdom, må du ta kontakt med ditt fakultet, og de vil vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som ikke krever fysisk frammøte.

Hva gjør man hvis man er i karantene eller syk på eksamen?

Dersom du er syk eller har symptomer skal du ikke møte fysisk til eksamen, men ta kontakt med ditt fakultet.

OsloMet godtar egenmelding som dokumentasjon for fravær og avmelding fra eksamen som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold t.o.m 1. mars 2021. Se midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet.


OBS! Grunnet stengt posttjeneste og servicetorg kan dokumentasjon sendes til ditt fakultets epostadresse via Filesender.

Er det tilrettelagt undervisning for studenter i risikogrupper og studenter som er i karantene? 

Studenter som ikke kan møte til fysisk undervisning fordi de er i risikogruppe for koronavirus og som derfor har behov for tilrettelegging, må dokumentere dette med legeerklæring. Studenter som har kortvarig behov for tilrettelegging fordi de er i karantene trenger ikke å dokumentere dette.

Studenter må ta kontakt med sitt fakultet for å diskutere mulige løsninger for tilrettelegging.


Hvordan blir tilretteleggingen?

Målet for tilretteleggingen er at det skal være mulig for studenten å gjennomføre studiet uten å være fysisk til stede, samtidig som at læringsutbyttet likevel oppnås. Ditt fakultet må gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle av hva som kan være et godt alternativ til fysisk oppmøte. I noen emner kan filming av den fysiske undervisningen som allerede gis være et godt alternativ, mens i andre emner kan det være tilstrekkelig med alternative/ekstra oppgaver i stedet for fysisk undervisning, eller at studenten leser pensum hjemme og har en kontaktperson i fagmiljøet for avklaring av spørsmål. 

Jeg er i karantene og får fravær fra praksis, får jeg gjennomført praksis?

Praksislærer noterer omfanget av studentens fravær. Studenter har i utgangspunktet rett til å ta igjen denne type fravær selv om det ikke er mulig å dokumentere med legeattest. Høstsemesteret 2020 aksepterer OsloMet egenmelding som dokumentasjon for alt fravær som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronavirus. Studenten leverer egenmelding til praksislærer, og blir fulgt opp deretter.

Jeg er redd for smitte og vegrer meg for å gjennomføre praksis eller møte på undervisning eller eksamen – hva gjør jeg?


Eksamen og undervisning:
Hvis du er i risikogruppen og ikke kan møte til obligatorisk undervisning på campus må du kontakte utdanningen din. Det er tilrettelagt for godt smittevern på campus. Kontakt ditt fakultet (oslomet.no)


Praksis:
Studenter skal følge FHIs smittevernveileder og eventuelle andre rutiner/tiltak rundt smittevern ved det enkelte praksisstedet.  Studenter må også følge praksisstedets rutiner for aktivitet, og oppgaver knyttet til praksis gitt av universitetet, for å kunne vurderes i en praksisperiode. Studenter som vegrer seg for å gjennomføre praksis må vurdere å søke permisjon fra studiene. Dette vil medføre forsinkelse i studieløpet.
 

Mitt studium har nesten bare fysisk undervisning – hva gjør jeg?

Kontakt ditt fakultet (oslomet.no) dersom du ikke kan møte til fysisk undervisning.

Hvorfor praktiseres undervisningen så ulikt?

Vi ønsker å bidra til å holde universitet så åpent som mulig. Derfor er det lagt opp til at noe av undervisningen ved foregår på campus, mens noe tilbys digitalt. Studenter som deltar i ferdighetstrening, laboratorie- og verkstedundervisning og lignende praktiske undervisningsformer prioriteres for fysisk undervisning.

For å kunne drive undervisning på campus, er det en forutsetning at helsemyndighetenes smittevernregler for avstand, hygiene og antall personer som samles, blir fulgt.
 

Hvordan ivaretas personvern når det er digital undervisning?

I forbindelse med situasjonen med koronaviruset tilbyr OsloMet en del digital undervisning. OsloMet har en personvernrutine for deg som er student. Denne tar for seg personvern knyttet til direktestrømming og opptak av undervisning.


Les mer: Personvernrutine for direktestrømming og opptak av digital undervisning for studenter. (ansatt.oslomet.no)

 

Trenger du noen å snakke med? OsloMet har studentstøttetjenester som er gratis og tilgjengelig for deg. Les mer om studentstøttetjenestene her.

 

 

chatbot-portlet