Nyheter - Student

Nyhetportlet

Illustrasjon

Er du student på OsloMet, og har lyst til å jobbe med studentlivsarrangementer og studentforeninger?

Bli studentlivsassistent! Som studentlivsassistent i Utdanningsavdelingen ved OsloMet jobber du med oppfølging av studentforeninger, læringsmiljøtiltak som Kaffetid og med planlegging og gjennomføring av studentlivsarrangementer som Tillitsvalgtkonferansen og Foreningsarrangementer.

Du er student på OsloMet (Pilestredet, Kjeller eller Sandvika) og kan tenke deg å jobbe i en 20% stilling (8 timer i uka) med oppgaver som beskrevet under. Du er en pålitelig og fleksibel student med god arbeidskapasitet. Vi leter etter engasjerte studenter som representerer universitetets mangfold og faglige bredde.
Vi har ledige to stillinger som studentlivsassistenter fra 6. september 2021 og ut desember 2021. Søknadsfrist er 27.08.21.

Studentlivsassistent ved Utdanningsavdelingen:

Følgende oppgaver inngår i stillingene:

 • Bistå Studentlivskoordinator med diverse oppgaver knyttet til Studentlivsarbeidet ved OsloMet
 • Følge opp Studentforeninger ved OsloMet med praktiske spørsmål eller råd og støtte til drift av foreningen.
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer, herunder søke om midler, ha ansvar for registreringer eller bistå med annet praktisk
 • Produksjon og publisering av informasjon om arrangementer i sosiale medier og til OsloMets nettsider
 • Følge opp foreningslokalene
 • Arrangere Foreningstorsdag
 • Planlegge og gjennomføre egne mindre lavterskel læringsmiljøtiltak
 • Bistå med Kaffetid

Vi leter etter:

 • Deg som er student på OsloMet, men som ikke er ansatt noe annet sted på OsloMet per nå.
 • Deg som er fleksibel og kan ta på seg ulike arbeidsoppgaver.
 • Deg som har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Deg som har erfaringer med foreningslivet på OsloMet

Vi kan tilby:

 • Nyttig arbeidserfaring
 • Opplæring i arbeidsoppgavene
 • Timelønn på kr 180,-

Slik søker du:

Send en kortfattet søknad og CV til studentlivskoordinator Sunniva M. Bratsberg, Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv på epost.