Droppe til innhold

Nyheter

Silurveien

Endringer i eksamen og oppgaveinnlevering

Ut vårsemesteret 2020 endres alle skoleeksamener og muntlige eksamener til enten hjemmeeksamen eller muntlig digital eksamen som tas hjemmefra. Dette er på grunn av usikkerhet knyttet til omfang og varighet av pandemien.

Saken er oppdatert 3. april kl 15.30.

Det blir dermed ingen skoleeksamener på campus eller i Silurveien denne våren. Studentene vil få hjemmeeksamen, muntlig digital eksamen eller andre digitale vurderingsformer i stedet for skoleeksamen. Fakultetene arbeider nå på spreng for å endre eksamensform i de emnene dette gjelder. Du vil snarlig få informasjon om tid og vurderingsform for din eksamen.

Ny midlertidig forskrift om studier og eksamen skal sikre at studentene i så stor grad som mulig får gjennomført sin utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronaviruset. 

Planlagte hjemmeeksamener

Alle planlagte hjemmeeksamener våren 2020 går som normalt.

Får jeg fullført utdanningen min?

Vi gjør det vi kan for at du som student skal få fullført utdanningen din uten forsinkelser. På noen utdanninger er det krav om at du må ha gjennomført bestemte eksamener, praksis, oppgaver eller undervisning for å kunne gå videre i studiet. Her kan fakultetene nå gjøre unntak slik at du kan fortsette på studiet og ta igjen krav du ikke har fullført på et senere tidspunkt. Det er opp til fakultetene å sette en frist for når du må ta igjen krav du ikke får gjennomført som planlagt.  

Fravær på eksamen

OsloMet godtar egenmelding som dokumentasjon for fravær som skyldes sykdom. Her finner du all informasjon om hva du må gjøre dersom du er syk og ikke kan møte til eksamen.

Utvidet tid på eksamen

OsloMet vurderer å gi utvidet tid på noen eksamener. Fakultetet ditt bestemmer hvor mye utvidet tid og hvilke eksamener dette gjelder. Det vil bli lagt ut informasjon i Canvas eller på Studentweb dersom dette gjelder din eksamen.

Sensurfrist kan forlenges 

Sensurfrist kan bli forlenget ved sykdom hos sensorer.  

Bachelor-, master- og semesteroppgaver

Det er fakultetet som avgjør om det skal gis utvidet tid på bachelor-, master- og semesteroppgaver. Følg med på informasjon i Canvas, Studentweb og på e-post.

Fakultetenes informasjonssider om Koronaviruset

Oppdateringslogg

  • Ingress oppdatert med presisering av hvilke eksamener det gjelder. 26. mars 2020
  • Oppdatert med lenke til ny forskrift, informasjon om unntak for å få fullført utdanning og at sensurfrist kan forlenges. 3. april 2020
Ny midlertidig forskrift om studier og eksamen skal sikre at studentene i så stor grad som mulig får gjennomført sin utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronaviruset. 
chatbot-portlet