Nyheter - Student

Nyhetportlet

Endring av skoleeksamen høsten 2020

Endring av skoleeksamen høsten 2020

Alle planlagte skriftlige skoleeksamener skal som hovedregel bli gjennomført som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen under høstsemesteret 2020.

På grunn av situasjonen med koronaviruset, risiko med kollektivtransport og råd fra  FHI om å holde seg hjemme når man har symptomer, har OsloMet bestemt at alle planlagte skriftlige skoleeksamener skal som hovedregel bli gjennomført som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen høsten 2020.

Her finner du svar på spørsmål om skriftlig skoleeksamen høsten 2020: 

Blir det ingen eksamener på universitetet eller i Silurveien?

Hvis en skriftlig skoleeksamen av helt spesielle årsaker ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen, kan fakultetet unntaksvis arrangere skriftlig skoleeksamen dersom smittesituasjonen tillater det.

Er det fare for at noen eksamener avlyses?

Alle planlagte eksamener i høstsemesteret skal gjennomføres. Fakultetene skal nå revidere høstens eksamensplan slik at de aller fleste skriftlige skoleeksamener gjennomføres som skriftlig eller muntlig hjemmeeksamen.

Hvordan vet studenter om skriftlig skoleeksamen er hjemmeeksamen eller skoleeksamen?

OsloMet skal nå revidere høstens eksamensplan i løpet av kort tid. Fakultetet vil informere studenter om vurderingsform, tidspunkt og varighet.

Hva om man har eksamen om kort tid?

Nå skal OsloMet først gjennomgå og endre på høstens eksamensplan, og deretter vil studenter få informasjon fra sitt fakultet om deres eksamen. Dersom du som er student ikke hører noe fra fakultetet før eksamen, forholder du deg til den informasjonen du allerede har fått om tidspunkt og oppmøtested.

Hva er forskjellen på skriftlig skoleeksamen og skriftlig hjemmeeksamen?

Forskjellen er at skoleeksamen gjennomføres på universitetet eller i vårt eksamenshus i Silurveien. Hjemmeeksamen har man hjemme hos seg selv. Det er nå bestemt at de aller fleste skriftlige skoleeksamener skal gjøres hjemmefra. Studenter vil få informasjon fra ditt fakultet om når, hvordan og hva.

Hvordan kan man ha muntlig hjemmeeksamen?

Ved muntlig hjemmeeksamen har man muntlig eksamen over skjerm (f.eks via Zoom). Da er det viktig at man er godt forberedt med godt internett og sitter i et stille rom. Les flere gode tips til hvordan ha muntlig hjemmeeksamen.