Nyheter - Student

Nyhetportlet

Carla Luise Hughes sammen med Rolf Martin Aspenes og Nina Waaler foran en gul vegg på OsloMet

Carla er Årets student

Carla Louise Hughes er kåret til Årets student ved OsloMet. Hughes får prisen for innsatsen hun har gjort i det som har vært et vanskelig år for mange studenter.

 Carla er en svært god ambassadør for OsloMet og har utmerket seg spesielt gjennom sin innsats for internasjonale studenter under pandemien, sier fungerende rektor Nina Waaler, som også har ledet komiteen som har kåret vinneren.

Hun understreker at dette er en gruppe som har hatt en spesielt utfordrende tid under pandemien.

Se overrekkelsen her:

 

Tre finalister

Carla Louise Hughes fikk utdelt prisen på campus av leder i Studentparlamentet Rolf Martin Aspenes og Nina Waaler.

Hun ble valgt ut blant tre finalister, som alle hadde utmerket seg gjennom innsatsen sin for et godt studie- og læringsmiljø.

Les mer om finalistene her

Flyttet fra Storbritannia

I komiteens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet:

«Etter å ha flyttet til Norge under pandemien fra Storbritannia, var det en utfordring i seg selv å opprette forbindelser med noen i det hele tatt, men Carla har likevel bygd et godt nettverk hvor det har vært mulig å få kontakt med medstudenter. Hun har gjort alt hun kan for å få mest mulig ut av tiden sin på OsloMet. Blant annet ved å tilbringe tid med nye venner og andre internasjonale studenter på spesielle tider av året som jul, nyttår og påske»

Komiteen trekker også fram kombinasjonen av faglig og sosialt engasjement, og hennes bidrag til OsloMets rykte gjennom sitt arbeid i sosiale medier.

Carlas tips til nye studenter