Nyheter - Student

Nyhetportlet

De fire medlemmene i Arbeidsutvalget i Studentparlamentet sitter i en gul sofa og smiler til kamera.

Arbeidsutvalget i Studentparlamentet. Fra venstre: Rolf Martin Aspenes, Åse Berg Dybvik, Hilal Shide Gure, Isak Grov Diesen. Fotograf Jannicke Døvre

Campus i Lillestrøm - hva betyr det for meg?

Hva betyr ny campus i Lillestrøm for deg som er student nå?

For mange av dere som er studenter ved OsloMet i dag, blir det ingen endringer av studiested.

Ny campus i Lillestrøm

Universitetsstyret og Kunnskapsdepartementet har bestemt at OsloMet sin nye campus på Romerike blir i Lillestrøm. Det betyr at OsloMet vil ha to fullverdige campuser – en i Pilestredet og en i Lillestrøm.

– Studentparlamentet er svært fornøyde med at Kunnskapsdepartementet har lyttet til studentene og valgt Lillestrøm som sted for Campus Romerike, sier Rolf Martin Aspenes, leder i Studentparlamentet.

Ny campus i Lillestrøm er først ferdig til innflytting for studenter og ansatte en del år fram tid. Først skal det utredes hvor i Lillestrøm campusen skal ligge, planer og budsjett skal godkjennes av regjeringen og Stortinget, samt at det går tid til selve byggingen. OsloMet jobber for at den nye campusen får en sentral plassering i Lillestrøm sentrum.

Jeg er student i Pilestredet. Må jeg bytte studiested?

Få av dere som er studenter i Pilestredet i dag vil oppleve å bytte studiested under utdanningen. Enkelte studieprogrammer kan bytte studiested når campus i Lillestrøm står klart om en del år, men de studentene det gjelder vil bli informert i god tid.

Jeg er student på Kjeller. Blir mitt studieprogram flyttet fra Kjeller før nytt bygg er ferdig

OsloMet har allerede i dag en avtale om å leie på Kjeller ut 2024.

– Vi vurderer nå om vi kan forlenge denne kontrakten helt frem til nytt bygg i Lillestrøm står ferdig. Det er viktig å gi forutsigbarhet for studenter og ansatte og sikre et godt lærings- og arbeidsmiljø, sier rektor Christen Krogh.

OsloMet vil informere løpende om utviklingen av universitetets campuser fremover.