Nyheter - Student

Nyhetportlet

Bærekraft for OsloMet-studenter

Bærekraft for OsloMet-studenter

OsloMet har ambisjoner om å bidra til å endre samfunnet i en mer bærekraftig retning. Den nye handlingsplanen for bærekraft inneholder tiltak for både studenter og ansatte.

Tiltakene er gruppert innenfor fire områder – utdanning, forskning og utvikling, kommunikasjon og drift og miljø.

Studentene skal lære om bærekraft

- Et av OsloMet sine viktigste bidrag til å nå bærekraftsmålene er å utvikle kompetansen til studentene som skal ut i arbeids- og samfunnsliv, sier viserektor Per Martin Norheim-Martinsen, som har ledet arbeidet med handlingsplanen og er ansvarlig for OsloMet sitt bærekraftsarbeid.

Alle OsloMet-studenter skal derfor få grunnleggende kompetanse i bærekraft som en del av sin utdanning. En bredt sammensatt gruppe skal nå utarbeide kriterier for hvordan dette skal innarbeides i programplanene. OsloMet vil også utvikle studieprogram og emner i bærekraft på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Forskning og utvikling

Forskningsmiljøene ved OsloMet har allerede i en årrekke jobbet med spørsmål som er relevante for bærekraftsmålene.

- Det er viktig å huske at bærekraft er mer enn klima og miljø, og handler om bidrag til blant annet velferd, helse og utdanning. Her har OsloMet sterke forskningsmiljøer som vi i enda større grad enn i dag må synliggjøre, sier Norheim-Martinsen.

Bærekraftsuke for studenter

16.- 20. november vil OsloMet sammen med Studentparlamentet og flere studentforeninger arrangere en bærekraftsuke for studenter. Uken skal bidra til å rette søkelys mot bærekraftsspørsmål, og øke bevisstheten både rundt individuelle valg og rundt institusjonens arbeid med disse spørsmålene.

Uken åpnes med et felles arrangement for studenter og ansatte, der årets klimagassregnskap legges fram og OsloMet sitt arbeid med tiltak presenteres.

I tillegg til dette vil det også utarbeides en ny policy for reiser og innkjøp for ansatte, og OsloMet skal innføre et årlig klimagassregnskap.