Sikkerhet i utlandet | Utveksling - Student

Sikkerhet i utlandet

Sikkerhet i utlandet

Det er viktig at du er godt forberedt på oppholdet og trygg mens du er på utveksling.

Forholdsregler

Din sikkerhet er viktig og du kommer langt ved å bruke sunn fornuft som overalt ellers.

 • Les om landet du skal til og følg utenriksdepartementets (UD) reiseråd. Last ned UDs app Reiseklar. Der kan du også registrere deg i UDs register over nordmenn i utlandet. 
 • Smittevern: Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i, og følge, gjeldende smitteverntiltak og karantenebestemmelser i studielandet. Relevante lenker til lokale myndigheters nettsider med mer informasjon kan du blant annet finne via appen Reiseklar eller på UDs nettsider om landet du skal til (regjeringen.no). Vær oppmerksom på at bestemmelsene kan endre seg på kort varsel og det er viktig at du holder deg oppdatert.
 • Sørg for at du er forsikret! Sett deg inn i vilkårene til folketrygden og forsikringsselskapet ditt.
 • Følg landets lover: Det som er lov hjemme er ikke nødvendigvis lov i andre land. Unngå alle narkotiske stoffer. De fleste land har strenge straffer for narkotikarelaterte forhold.

 • Orienter deg om forholdene i området og følg råd fra lokale myndigheter og vertsinstitusjonen.

 • Følg råd fra andre studenter og ansatte om hvilke områder som er trygge og ikke trygge. Unngå områder med mye kriminalitet.

 • Vær forsiktig: Husk at rusmidler svekker vurderingsevnen din. Gå flere sammen om kvelden og gå aldri med mye penger eller verdisaker på deg.
 • ​​​​Ha kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originalene på et sikkert sted.

Hvis du trenger hjelp

Lag deg en liste over nødnummer som er aktuelle for deg og ha listen lett tilgjengelig.

 • Ring det lokale nødnummeret

  Noter deg det lokale nødnummeret og ha det tilgjengelig. Vi anbefaler Sjømannskirkens Nødnummer-APP. Den er gratis og du finner den ved å søke «Sjømannskirken» eller «nødnummer» i din appbutikk.

 • Sjømannskirken

  OsloMet har en beredskapsavtale med Sjømannskirken som ivaretar våre studenter i utlandet. Sjømannskirken kan bistå ved kriser og ulykker som rammer studenter i utlandet (råd og veiledning i akuttfasen, besøk på sykehus, bearbeidelse av hendelser etc.).
  Ved behov for bistand, ring Sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181.

 • Vertsinstitusjonen

  Ta kontakt med internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen eller ring deres nødnummer for bistand.

 • Utenriksdepartementet (UD)

  Ved alvorlige hendelser (alvorlig sykdom/ulykke, vold, naturkatastrofer, politisk uro o.l.) bør du kontakte UDs operative senter:+47 23 95 00 00 eller nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade/konsulat) direkte. Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)
  bør du følge retningslinjer fra lokale styresmakter og informere den norske  ambassaden/konsulatet om hvor du befinner deg.

 • OsloMet

  Du kan alltid ta kontakt med vekter/beredskapsledelsen ved OsloMet på +47 40 91 10 00 ved behov.

 • Forsikringsselskapet ditt

  Forsikringsselskapets alarmsentral vil kunne gi deg anbefalinger ved behov for legehjelp. Noter deg nummeret til alarmsentralen ved ditt forsikringsselskap.

 • Familien din

  Husk alltid å informere familien din i Norge dersom noe skulle skje og hold dem oppdatert på hvordan du har det.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM