Sikkerhet i utlandet | Utveksling - Student

Sikkerhet i utlandet

Sikkerhet i utlandet

Det er viktig at du er godt forberedt på oppholdet og trygg mens du er på utveksling.

Forholdsregler

Din sikkerhet er viktig og du kommer langt ved å bruke sunn fornuft som overalt ellers.

 • Les om landet du skal til og følg utenriksdepartementets (UD) anbefalinger: velg landet du skal til i UDs app "Reiseklar", eller på UDs nettsider om reiseinformasjon.
 • Registrer deg i UDs register over nordmenn i utlandet:  om noe skulle skje er det viktig at UD vet hvor du befinner deg og kan kontakte deg mens du er på utveksling. Du kan registrere deg i appen "Reiseklar"  eller via UDs nettsider om reiseinformasjon.
 • Spill deg til et sikrere utvekslingsopphold: Trygg student i utlandet er et spill som inneholder informasjon om hvordan du kan forberede deg på å gjennomføre utvekslingsoppholdet ditt på en så sikker måte som mulig. For å få tilgang må du bare laste ned appen Attensi skills, med kode studentlivet, logge inn og så er du klar for å spille!  

 • Ha nok forsikring:  Sett deg inn i vilkårene til folketrygden, skaff deg reiseforsikring, praksisforsikring og egen helseforsikring om det kreves i landet du skal til. Les mer om forsikring.
 • Følg landets lover: Det som er lov hjemme er ikke nødvendigvis lov i andre land. Unngå alle narkotiske stoffer. De fleste land har strenge straffer for narkotikarelaterte forhold.

 • Orienter deg om forholdene i området og følg råd fra lokale myndigheter og vertsinstitusjonen.

 • Følg råd fra andre studenter og ansatte om hvilke områder som er trygge og ikke trygge. Unngå områder med mye kriminalitet.

 • Vær forsiktig: Husk at rusmidler svekker vurderingsevnen din. Gå flere sammen om kvelden og gå aldri med mye penger eller verdisaker på deg.
 • ​​​​Ha kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originalene på et sikkert sted.
 • Smittevern: Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i, og følge, eventuelle gjeldende smitteverntiltak og karantenebestemmelser i studielandet. Relevante lenker til lokale myndigheters nettsider med mer informasjon kan du blant annet finne via appen Reiseklar eller på UDs nettsider om landet du skal til (regjeringen.no).

Hvis du trenger hjelp

Lag deg en liste over nødnummer som er aktuelle for deg og ha listen lett tilgjengelig.

 • Ring det lokale nødnummeret

  Noter deg det lokale nødnummeret og ha det tilgjengelig. Vi anbefaler Sjømannskirkens Nødnummer-APP. Den er gratis og du finner den ved å søke «nødnummer» eller «Sjømannskirken» i din appbutikk.

 • Sjømannskirken

  OsloMet har en beredskapsavtale med Sjømannskirken som ivaretar våre studenter i utlandet. Sjømannskirken kan bistå ved kriser og ulykker som rammer studenter i utlandet (råd og veiledning i akuttfasen, besøk på sykehus, bearbeidelse av hendelser etc.).
  Ved behov for bistand, ring Sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181.

 • Vertsinstitusjonen

  Ta kontakt med internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen eller ring deres nødnummer for bistand.

 • Utenriksdepartementet (UD)

  Ved alvorlige hendelser (alvorlig sykdom/ulykke, vold, naturkatastrofer, politisk uro o.l.) bør du kontakte UDs operative senter:+47 23 95 00 00 eller nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade/konsulat) direkte. Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)
  bør du følge retningslinjer fra lokale styresmakter og informere den norske  ambassaden/konsulatet om hvor du befinner deg.

 • OsloMet

  Du kan alltid ta kontakt med vekter/beredskapsledelsen ved OsloMet på +47 40 91 10 00 ved behov.

 • Forsikringsselskapet ditt

  Forsikringsselskapets alarmsentral vil kunne gi deg anbefalinger ved behov for legehjelp. Noter deg nummeret til alarmsentralen ved ditt forsikringsselskap.

 • Familien din

  Husk alltid å informere familien din i Norge dersom noe skulle skje og hold dem oppdatert på hvordan du har det.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Institutt MEK

E-post :
Url :
Sissel Moen Lykaas

Institutt BE – bachelor-program

E-post :
Url :
Tollak Landa

Institutt BE – masterprogram

E-post :
Url :
Sigurd Storm

Institutt IT – bachelorprogram

E-post :
Url :
Marzieh Qaitouri

Institutt IT – ACIT

E-post :
Url :
Karlijn Hillekens

Institutt for estetiske fag

E-post :
Url :
Elisabeth Schjønsby

Institutt for produktdesign

E-post :
Url :
Oscar-Torjus Utaaker

Kontaktpunkt utveksling ved SAM