Forsikring | Utveksling - Student

Forsikring

Forsikring

Alle som reiser på utveksling, praksis eller prosjekt må som et minimum være dekket av Folketrygden og ha egen reiseforsikring. Er du på praksis må du også sørge for at du er forsikret også når du er på jobb/praksissted.

Forsikring gjennom Folketrygden

Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i Folketrygden. Du kan oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk uten å miste medlemskapet. Medlemskap mens du er i utlandet avhenger av at du innvilges støtte fra Lånekassen.

Medlemskapet i Folketrygden gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet. I EØS-land, Sveits og i Quebec i Canada får du dekket utgifter etter oppholdslandets regler. Utenfor EØS (samt i enkelte EØS-land hvor helsetilbudet er vurdert som dårligere enn i Norge) vil du ha rett til utvidet dekning som tilsvarer dekningen du ville fått i Norge.

Utveksling innenfor Europa

Dersom du skal på utveksling innenfor Europa, må du bestille Europeisk Helsetrygdkort for å vise at du er medlem i Folketrygden. Les mer på HELFOs side for studenter i EU/EØS og Sveits.

Utveksling utenfor Europa

Dersom du skal på utveksling utenfor Europa, vil du automatisk få tilsendt forsikringsbevis fra HELFO etter du har blitt innvilget støtte hos Lånekassen. Forsikringsbeviset sendes til din folkeregistrerte adresse. Les mer på HELFOs side for studenter utenfor EU/EØS.

Reiseforsikring

Folketrygden dekker kun helsetjenester i utlandet. Derfor må du ha en god reiseforsikring i tillegg. Sørg for å kjøpe en som dekker hele perioden du er i utlandet.

Noen gode tips:

  • ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, tilbyr forsikring for utenlandsstudenter.
  • Noen fagforbund (f.eks. Norsk Sykepleieforbund og Utdanningsforbundet) tilbyr også forsikring gjennom student-medlemskap.
  • Noen få av universitetene OsloMet har avtale med krever at du kjøper deres egen forsikring. Dette får du informasjon om i veiledning, dersom det er tilfelle hos institusjonen du skal til.

Skal du på praksisopphold i utlandet?

Da må du sørge for at du også er forsikret når du er på jobb/praksissted. Du trenger en ansvarsforsikring som dekker skade som du kan forvolde på person eller eiendom også mens du er på jobb/på praksisstedet, i tillegg til å forsikre deg om at du har en ulykkesforsikring som gjelder også dersom du skader deg mens du er på jobb/praksissted. ANSAs forsikring for utenlandsstudenter tilbyr god dekning for praksisstudenter.

Du kan også sjekke om du er dekket via

  • vertsinstitusjonen/praksisstedets forsikring
  • ditt fagforbunds forsikringstilbud, for eksempel  

Kontaktpunkter utveksling

Utveksling ved HV

Utveksling ved LUI

Utveksling ved TKD

Utveksling ved SAM

Utvekslingsbloggen