Forsikring | Utveksling - Student

Forsikring

Forsikring

Alle som reiser på utveksling, praksis eller prosjekt må som et minimum være dekket av Folketrygden og ha egen reiseforsikring. Er du på praksis må du sørge for at du er forsikret også når du er på jobb/praksissted og at du har ansvarsforsikring.
 • Forsikring gjennom Folketrygden

  Medlemskap i Folketrygden gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet.

  Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i Folketrygden, men med visse unntak. Du er selv ansvarlig for å finne ut om det gjelder deg. Er du medlem, kan du oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk uten å miste medlemskapet. Medlemskap mens du er i utlandet avhenger av at du innvilges støtte fra Lånekassen.

  I EØS-land, Sveits og i Quebec i Canada får du dekket utgifter etter det landets regler. Utenfor EØS og i noen EØS-land hvor helsetilbudet er vurdert som dårligere enn i Norge har du rett til dekning tilsvarende det du ville fått i Norge.

 • Utveksling utenfor Europa

  Dersom du skal på utveksling utenfor EU/EØS eller Sveits, vil du automatisk få tilsendt forsikringsbevis fra Helfo etter du har fått innvilget støtte hos Lånekassen. Forsikringsbeviset sendes til din folkeregistrerte adresse.  Skal du ikke søke støtte fra Lånekassen kan du undersøke muligheten for å søke om frivillig medlemskap.  Les mer på Helfos side for studenter utenfor EU/EØS.

  Dersom du blir syk mens du er på utveksling i land utenfor EØS, må du selv legge ut og sørge for å få utlegg refundert fra NAV. Er det snakk om store summer bør du kontakte forsikringsleverandøren din.

  Spesielt for USA: mange av studiestedene i USA godtar ikke dekningen fra folketrygden som god nok helseforsikring og kan kreve at du kjøper en lokal helseforsikring i tillegg til at du må kjøpe reiseforsikring. Du bør be om en vurdering fra studiestedet om de godtar dekning fra Folketrygden (Norwegian National Insurance Scheme) og en reiseforsikring du tenker å kjøpe, for eksempel ANSAs studentforsikring, eller om du må kjøpe deres lokale helseforsikring i tillegg.

 • Utveksling innenfor Europa

  Dersom du skal på utveksling innenfor Europa, må du bestille Europeisk Helsetrygdekort for å vise at du er medlem i Folketrygden. Les mer på Helfos side for studenter i EU/EØS og Sveits (helsenorge.no). I Storbritannia varierer regler for hva man må ha med og hvilke helsetjenester man har tilgang til etter land. For å være på den sikre siden, ta med både Europeisk helsetrygdekort, pass og forsikringsbevis fra Helfo om du får tilsendt det.

 • Reiseforsikring

  Folketrygden dekker kun helsetjenester i utlandet. Derfor må du ha en god reiseforsikring i tillegg. Sørg for å kjøpe en som dekker hele perioden du er i utlandet, ikke bare de få ukene en ordinær reiseforsikring dekker.

  Noen gode tips:

  • ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, tilbyr forsikring for utenlandsstudenter (ansa.no).
  • Noen fagforbund (f.eks. Norsk Sykepleieforbund og Utdanningsforbundet) tilbyr også forsikring gjennom student-medlemskap.
  • Se gjerne etter en forsikring spesielt beregnet på studenter i utlandet uansett hvilken leverandør du velger.
  • Noen få av universitetene OsloMet har avtale med krever at du kjøper deres egen forsikring. Dette får du informasjon om i veiledning, dersom det er tilfelle hos institusjonen du skal til.
 • Skal du på praksisopphold i utlandet?

  Det stilles spesielle krav til forsikringen du må velge som praksisstudent. Du må i tillegg til vanlig dekning også sørge for at du er forsikret når du er på jobb/praksissted, at du har ansvarsforsikring som dekker skade du kan forvolde på person eller eiendom mens du er på jobb/praksissted og at du har ulykkesforsikring som gjelder om du skader deg mens du er på jobb/praksissted. ANSAs forsikring for utenlandsstudenter (ansa.no) tilbyr god dekning for praksisstudenter.

  Du kan også sjekke om du er dekket via studiestedets/praksisstedets forsikring eller om ditt fagforbunds har en god forsikring. For eksempel har Norsk Sykepleierforbunds reiseforsikring  en forsikring som dekker ansvar- og ulykkesforsikring på jobb/praksissted. 

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Institutt MEK

E-post :
Url :
Sissel Moen Lykaas

Institutt BE – bachelor-program

E-post :
Url :
Tollak Landa

Institutt BE – masterprogram

E-post :
Url :
Sigurd Storm

Institutt IT – bachelorprogram

E-post :
Url :
Marzieh Qaitouri

Institutt IT – ACIT

E-post :
Url :
Karlijn Hillekens

Institutt for estetiske fag

E-post :
Url :
Elisabeth Schjønsby

Institutt for produktdesign

E-post :
Url :
Oscar-Torjus Utaaker

Kontaktpunkt utveksling ved SAM