Forsikring | Utveksling - Student

Forsikring

Forsikring

Alle som reiser på utveksling, praksis eller prosjekt må som et minimum være dekket av Folketrygden og ha egen reiseforsikring. Er du på praksis må du også sørge for at du er forsikret også når du er på jobb/praksissted.

Forsikring gjennom Folketrygden

Medlemskapet i Folketrygden gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet.

Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i Folketrygden. Du kan oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk uten å miste medlemskapet. Medlemskap mens du er i utlandet avhenger av at du innvilges støtte fra Lånekassen.

I EØS-land, Sveits og i Quebec i Canada får du dekket utgifter etter det landets regler. Utenfor EØS (samt i enkelte EØS-land hvor helsetilbudet er vurdert som dårligere enn i Norge) vil du ha rett til utvidet dekning som tilsvarer dekningen du ville fått i Norge.

Utveksling utenfor Europa

Dersom du skal på utveksling utenfor Europa, vil du automatisk få tilsendt forsikringsbevis fra HELFO etter du har fått innvilget støtte hos Lånekassen. Forsikringsbeviset sendes til din folkeregistrerte adresse. Les mer på HELFOs side for studenter utenfor EU/EØS.

Utveksling innenfor Europa

Dersom du skal på utveksling innenfor Europa, må du bestille Europeisk Helsetrygdkort for å vise at du er medlem i Folketrygden. Les mer på HELFOs side for studenter i EU/EØS og Sveits. I Storbritannia varierer regler for hva man må ha med og hvilke helsetjenester man har tilgang til etter land. For å være på den sikre siden, ta med både Europeisk helsetrygdekort, pass og forsikringsbevis fra Helfo om du får tilsendt det.

Reiseforsikring

Folketrygden dekker kun helsetjenester i utlandet. Derfor må du ha en god reiseforsikring i tillegg. Sørg for å kjøpe en som dekker hele perioden du er i utlandet.

Noen gode tips:

  • ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet, tilbyr forsikring for utenlandsstudenter.
  • Noen fagforbund (f.eks. Norsk Sykepleieforbund og Utdanningsforbundet) tilbyr også forsikring gjennom student-medlemskap.
  • Noen få av universitetene OsloMet har avtale med krever at du kjøper deres egen forsikring. Dette får du informasjon om i veiledning, dersom det er tilfelle hos institusjonen du skal til.
Covid-19 og forsikringsdekning
Utveksling er definert som nødvendig reise og du kan derfor finne forsikringer som dekker deg også ved reise og opphold i mange «røde» land. Men forsikringen dekker ikke alle land og den har også endel andre begrensninger. For eksempel dekker ANSAs forsikring, som nevnt over, sykdom som følge av covid-19, men dekker ikke andre utlegg/tap som følge av covid-19 relaterte hendelser. Sett deg derfor godt inn i unntakene og betingelsene som gjelder for den forsikringen du velger.
 

Skal du på praksisopphold i utlandet?

Da må du sørge for at du også er forsikret når du er på jobb/praksissted. Du trenger en ansvarsforsikring som dekker skade som du kan forvolde på person eller eiendom også mens du er på jobb/på praksisstedet, i tillegg til å forsikre deg om at du har en ulykkesforsikring som gjelder også dersom du skader deg mens du er på jobb/praksissted. ANSAs forsikring for utenlandsstudenter tilbyr god dekning for praksisstudenter.

Du kan også sjekke om du er dekket via

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM