Rutiner for innsending og behandling av refusjonskrav ved barnehagelærerutdanningene - Student

Rutiner for innsending og behandling av refusjonskrav ved barnehagelærerutdanningene

Rutiner for innsending og behandling av refusjonskrav ved barnehagelærerutdanningene

For praksislærerfunksjoner i barnehage våren 2024, sist revidert 13.05.2024

Ta kontakt med praksisadministrasjonen, praksis-lui@oslomet.no dersom deres opplysninger ikke stemmer med vår utsendte refusjonsoversikt over gjennomføringen av semesterets praksisperioder. 

Her er en forklaring til oversikten:

  2 2 studenter i hele perioden. Ingen endringer.
1(2) Avtalen var 2 studenter, men bare den ene møtte til praksis. Derfor utbetales grunngodtgjøring for 2 studenter i oppsigelsestiden på 30 dager/4 uker, men frikjøp bare for én student.
1(1u2,2u1) Avtalen var 2 studenter, men den ene plassen ble sagt opp før oppstart. Derfor utbetales grunngodtgjøring (lønn) for 2 studenter i oppsigelsestiden på 30 dager/4 uker. men frikjøp bare for én student. Her må perioden deles på to linjer i refusjonsarket for at utregningen skal bli riktig. I dette eksempelet fyller man ut en linje med avtalt praksis 1u2s og faktisk praksis 1u1s, og på neste linje avtalt praksis 2u1s og faktisk praksis 2u1s.
0 Praksislærer hadde ikke avtale om studenter i denne perioden, eller avtalen ble sagt opp mer enn 30 dager før oppstart.
 1. Styrer i praksisbarnehagen fyller ut refusjonsskjemaet lenket opp her, og formidler dette til eiers økonomiske kontaktperson. Refusjonsskjemaet finner du også på nettsiden med informasjon om praksis.  
  • a) Lagre refusjonsskjemaet på egen PC før du begynner å fylle det ut. Dokumentet må aktiveres for redigering. Har du spørsmål om hvordan skjemaet skal fylles ut, les informasjonen i arkfanene FORKLARING og EKSEMPEL.
  • b) Rubrikken om arbeidsgivers pensjonsordning skal ikke fylles ut.
  • c) Fyll ut navn på styrer i det gule feltet med "honorar styrer". I de tilfellene der to eller flere praksisbarnehager har felles styrer, utbetales bare én godtgjøring per uke med studenter i barnehagen.
  • d) Tillegg for 30 studiepoeng videreutdanning i veiledning utbetales på høsten. Dersom en praksislærer bare skal ha studenter i vårsemesteret, utbetales tillegget sammen med refusjonen for vårsemesteret.
 2. Eiers økonomikontakt kopierer hver barnehages utfylte flik inn i ett refusjonsskjema, og laster refusjonsskjemaet opp i nettskjema (nettskjema.no).
  • a) "Refusjonsoversikt over praksislærere" er sortert alfabetisk etter navn på eier. Der finner du hvilke barnehager i din organisasjon som har vært aktive som praksisbarnehager i inneværende semester. 
  • b) Lagre refusjonsskjemaet på egen PC før du begynner å kopiere inn barnehagens utfylte fliker. Dokumentet må aktiveres for redigering. Har du spørsmål om hvordan skjemaet skal fylles ut, les informasjonen i arkfanen FORKLARING og EKSEMPEL. 
  • c) Refusjonsskjemaet må lastes opp som redigerbart excel-ark innen 1. desember for praksislærerfunksjoner i høstsemesteret, og innen 1. juni for vårsemesteret. Fristen er veiledende. Alle krav behandles fortløpende så snart praksisadministrasjonen har kapasitet.
 3. Seksjon for praksisadministrasjon kontrollerer og godkjenner mottatte refusjonskrav. Ved behov tas kontakt med den enkelte barnehage eller økonomisk kontaktperson for eier.
 4. Bydelens / kommunens / private eiers økonomiske kontaktperson får bekreftelse på e-post når kravet er godkjent og samlet faktura kan sendes. Fakturagrunnlag vedlegges.

OsloMet skal motta alle inngående fakturaer elektronisk i EHF-format.

Elektronisk fakturaadresse: 997058925

Fakturadresse:

OsloMet - storbyuniversitetet

Postboks 4 St. Olavs plass

0130 Oslo

Deres ref.: 4200

Evt. kommentar/referansefelt: Torill Josefine Norhagen / praksis i barnehage

Feil i referansekode eller fakturaadresse kan medføre retur av faktura.

Vi ber om 30 dagers forfall jf. statens regulering av frister.