Rutiner for innsending og behandling av refusjon, praksis ved barnehagelærerutdanningene - Student

Rutiner for innsending og behandling av refusjonskrav ved barnehagelærerutdanningene

Rutiner for innsending og behandling av refusjonskrav ved barnehagelærerutdanningene

For praksislærerfunksjoner i barnehage høsten 2022, sist revidert 15.11.2022

Ta kontakt med praksisadministrasjonen, praksis-lui@oslomet.no dersom deres opplysninger ikke stemmer med vår utsendte refusjonsoversikt over gjennomføringen av semesterets praksisperioder. 

 1. Styrer i praksisbarnehagen fyller ut refusjonsskjemaet som er lenket opp her, og formidler dette til eiers økonomiske kontaktperson. Refusjonsskjemaet finner du også på nettsiden med informasjon om praksis.  
  • a) Lagre refusjonsskjemaet på egen PC før du begynner å fylle det ut. Dokumentet må aktiveres for redigering. Har du spørsmål om hvordan skjemaet skal fylles ut, les informasjonen i arkfanene FORKLARING og EKSEMPEL.
  • b) Rubrikken om arbeidsgivers pensjonsordning skal ikke fylles ut.
  • c) Fyll ut navn på styrer i det gule feltet med "honorar styrer". I de tilfellene der to eller flere praksisbarnehager har felles styrer, utbetales bare én godtgjøring per uke med studenter i barnehagen.
  • d) Tillegg for 30 studiepoeng videreutdanning i veiledning utbetales på høsten. Dersom en praksislærer bare skal ha studenter i vårsemesteret, utbetales tilegget sammen med refusjonen for vårsemesteret.
 2. Eiers økonomikontakt kopierer hver barnehages utfylte flik inn i ett refusjonsskjema, og laster refusjonsskjemaet opp i nettskjema (nettskjema.no).
  • a) "Refusjonsoversikt over praksislærere" er sortert alfabetisk etter navn på eier. Der finner du hvilke barnehager i din organisasjon som har vært aktive som praksisbarnehager i inneværende semester. 
  • b) Lagre refusjonsskjemaet på egen PC før du begynner å kopiere inn barnehagens utfylte fliker. Dokumentet må aktiveres for redigering. Har du spørsmål om hvordan skjemaet skal fylles ut, les informasjonen i arkfanen FORKLARING og EKSEMPEL. 
  • c) Refusjonsskjemaet må lastes opp som redigerbart excel-ark innen 1. desember for praksislærerfunksjoner i høstsemesteret, og innen 1. juni for vårsemesteret. 
 3. Seksjon for praksisadministrasjon v/Torill Josefine Norhagen kontrollerer og godkjenner mottatte refusjonskrav. Ved behov tas kontakt med den enkelte barnehage eller økonomisk kontaktperson for eier.
 4. Bydelens / kommunens / private eiers økonomiske kontaktperson får bekreftelse på kryptert e-post når kravet er godkjent og samlet faktura kan sendes. Fakturagrunnlag vedlegges.

OsloMet skal nå motta alle inngående fakturaer elektronisk i EHF-format.

Elektronisk fakturaadresse: 997058925

Fakturadresse:

OsloMet - storbyuniversitetet

Postboks 4 St. Olavs plass

0130 Oslo

Deres ref.: 4200

Evt. kommentar/referansefelt: Torill Josefine Norhagen / praksis i barnehage

Feil i referansekode eller fakturaadresse kan medføre retur av faktura.

Vi ber om 30 dagers forfall jf. statens regulering av frister.