Publisering av masteroppgaver - Student

Statisk artikkel

Publisering av masteroppgaver

Ved å publisere mastergradsoppgaven i ODA vil den bli direkte tilgjengelig gjennom søk i Google Scholar og i andre søkemotorer. Masteroppgaven blir også søkbar i Oria.

Hvorfor publisere masteroppgaven?

Som forsker eller student er du avhengig av tilgang til andres forskningsarbeid som masteroppgaver, artikler og annet. En slik tilgang avhenger av at man er solidarisk og også gir tilgang til sine egne resultater. Derfor oppfordrer OsloMet til å gjøre mest mulig åpent tilgjengelig i digitale vitenarkiv som ODA (oda.oslomet.no). Om OsloMet sine policy knyttet til åpen publisering (ansatt.oslomet.no).

OsloMet vil gjerne publisere alle masteroppgaver som har bestått sensur. Det er ingen karakterkrav og heller ingen krav til oppsett, men oppgaven må leveres i PDF-format og følge kravene om universell utforming. Tilgjengeliggjøring av Word-dokumenter (microsoft.com).

Unntak fra publisering bør bare gjelde der det er opplysninger i oppgaven som er underlagt taushetsplikt eller som berører økonomiske interesser. Vi vil fortsatt gjerne få oppgaven, men kan da legge inn en klausul om forsinket publisering.

Klausulering

Som forfatter kan du selv avgjøre om masteroppgaven skal være offentlig tilgjengelig eller om det skal legges begrensninger på oppgaven. Det siste innebærer at de eksempler som OsloMet har av masteroppgaven ikke kan lånes ut eller offentliggjøres uten ditt samtykke i hvert enkelt tilfelle. Dette kalles klausulering.

Dersom oppgaven er klausulert må klausuleringsskjema leveres inn sammen med oppgaven. Oppgaver som klausuleres etter lovbestemt taushetsplikt (§ 13 i Forvaltningsloven) skal ikke publiseres i ODA. Klausulering av andre grunner kan gjøres i maksimalt 5 år.

Personopplysninger og personvern.

Lisensavtale

Lisensavtalen finner du når du leverer oppgaven i Inspera. Ved å godta denne avtalen gir du som forfatter Universitetsbiblioteket (UB), på vegne av OsloMet - storbyuniversitetet, rett til vederlagsfritt å gjøre det innleverte dokumentet tilgjengelig i et institusjonelt arkiv.

  • Denne avtalen er ikke til hinder for at forfatteren kan publisere dokumentet i papirform eller elektronisk annetsteds i en identisk eller endret versjon.
  • Forfatteren skal avlevere dokumentet i et maskinleselig format spesifisert av OsloMet.
  • Forfatteren garanterer at han eller hun har opphavsrett til arbeidet, eller tillatelse fra rettighetshaverne til å publisere teksten på internett.
  • OsloMet har ikke adgang til kommersiell utnytting av dokumentet.
  • Arbeidet kan brukes, det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned innenfor de rammer som lov om opphavsrett til åndsverk av 15. Juni 2018 (åndsverkloven, lovdata.no) med endringer angir.

Er oppgaven klausulert en viss periode av andre grunner, blir den tilgjengelig når embargotiden er utløpt.

Forfatteren må skriftlig søke UB om å si opp avtalen.

Du kan som opphaver/forfatter velge å si nei til lisensen. (Er oppgaven klausulert pga. lovpålagt taushetsplikt må du velge dette svaralternativet).

Det gjøres oppmerksom på at masteroppgaver i utgangspunkt er offentlige. Dersom oppgaven ikke er klausulert eller embargotiden har utløpt, vil det kunne gis innsyn i masteroppgaver som ligger i universitetets ordinære arkiv (pt. Public 360) selv om oppgaven ikke er publisert i ODA.

Slik får du oppgaven din inn i ODA

Elektronisk innlevering

OsloMet bruker Inspera som innleveringsportal for masteroppgaver og andre hjemmeeksamener. I Inspera godkjenner du at oppgaven din legges i ODA. Biblioteket høster aktuelle masteroppgaver fra Inspera til ODA. Mer informasjon om innlevering, frister, lisensavtale, metadata og klausulering finner du på ditt fakultets nettside om eksamen. Dersom du har spørsmål knyttet til upubliserte masteroppgaver av eldre årgang, må du henvende deg til studieadministrasjonen ved din studieretning.

Ved andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Universitetsbiblioteket på e-postadresse oda-kontakt@oslomet.no.