Privatisteksamen og opptak til enkeltemner - SAM - OsloMet - Student

Privatisteksamen og opptak til enkeltemner - SAM

Privatisteksamen og opptak til enkeltemner - SAM

Privatist eller enkeltemne - hva er forskjellen?

Privatisteksamen

Privatisteksamen koster penger og du får bare begrenset adgang til undervisning og andre ressurser.

For å kunne ta eksamen som privatist  må du oppfylle de generelle opptakskravene til studiet, samt eventuelle krav for å ta det enkelte emnet. Opptakskrav er beskrevet i programplanen som du finner på studieprogrammets nettside.

Aktuelt regelverk

Muligheten til å ta privatisteksamen uten studierett er hjemlet i lov om universitet og høyskoler (Lovdata.no), § 3-10 og i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (Lovdata.no), § 6-6, pkt.1:

"En person som fyller kravene til opptak, men som ikke er tatt opp ved studiet, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til eksamen i et fag, emne eller emnegruppe som privatist. Privatistenes rettigheter begrenser seg til adgangen til å delta i offentlige forelesninger og til å gå opp til eksamen. Fakultetet som har ansvaret for faget eller emnet kan bestemme om en privatist også skal gis adgang til annen undervisning."

Enkeltemneopptak

Som enkeltemnestudent har du samme rettigheter som alle andre studenter ved utdanningene våre. Du får adgangskort, tilgang til undervisningen og til Canvas, og kan få tilbakemelding fra faglærer på eventuelle arbeider du har levert i undervisningen. Du betaler vanlig semesteravgift og kopieringsavgift, og får semesterkort som gir vanlige studentrabatter.

For å kunne søke må du oppfylle de generelle opptakskravene til studiet, samt eventuelle krav for å ta det enkelte emnet. Opptakskravene finner du i oversikten over aktuelle emner og søknadsfrister:

Aktuelle emner og søknadsfrister

Vi tilbyr kun enkeltemneopptak og privatisteksamen til emner ved de programmene som er nevnt på listen nedenfor.  

  • Bachelorstudiene i økonomi og administrasjon og revisjon
  • Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 
  • Bachelorstudium i journalistikk 
  • Masterstudium i journalistikk

Listen over tilgjengelige enkeltemner på bachelornivå og på masternivå ved fakultet for samfunnsvitenskap finner du på oslomet.no.

For tilgang til fakultetets øvrige emner kreves det at du er tatt opp som student i det aktuelle studieprogrammet.

Oversikt over tilgjengelige emner for privatister ved Handelshøyskolen finner du på oslomet.no.

Kontakt oss

Kontakt oss