Privatisteksamen og opptak til enkeltemner - SAM - OsloMet - Student

Privatisteksamen og opptak til enkeltemner - Fakultet for samfunnsvitenskap

Privatisteksamen og opptak til enkeltemner - Fakultet for samfunnsvitenskap

Privatist eller enkeltemne - hva er forskjellen?

Privatisteksamen

Privatisteksamen krever egenbetaling og du får begrenset adgang til undervisning og andre ressurser. Du får tilgang til læringsplattformen Canvas, som faglærere bruker til å legge ut notater og annen informasjon fra forelesningene.

For å kunne ta eksamen som privatist må du oppfylle opptakskravet til det studieprogrammet eksamenen tilhører, samt eventuelle forkunnskapskrav for det enkelte emnet. Opptakskrav er beskrevet på studieprogrammets nettside.

En del eksamener er det ikke mulig å ta som privatist fordi de krever obligatorisk undervisning eller praksis.

Mer om OsloMet sine retningslinjer for egenbetaling.

Privatisteksamen ved Handelshøyskolen

Tilgjengelige emner på bachelornivå for privatister ved Handelshøyskolen (oslomet.no).

Enkeltemneopptak

Som enkeltemnestudent har du samme rettigheter som alle andre studenter ved våre utdanninger. Du får adgangskort, tilgang til undervisning og til Canvas, og du kan få tilbakemelding fra faglærer på eventuelle arbeider du har levert i undervisningen. Du betaler vanlig semesteravgift.

For å kunne søke opptak til enkeltemner må du oppfylle opptakskravet til studieprogrammet emnet tilhører, samt eventuelle forkunnskapskrav for det enkelte emnet. Opptakskrav og søknadsfrister finner du i enkeltemnenes studienettsider.

Oversikt over tilgjengelige enkeltemner ved Fakultet for samfunnsvitenskap:

For tilgang til fakultetets øvrige emner kreves det at du er tatt opp som student i det aktuelle studieprogrammet.

Kontakt oss

Kontakt oss