Opptaksveiledning | Studentstøtte - Student

Opptaksveiledning ved OsloMet

Opptaksveiledning ved OsloMet

OsloMet tilbyr bachelor- og masterstudier, årsenheter, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og videreutdanninger.

Vi kan svare på spørsmål om opptakskrav til de ulike studietilbudene ved OsloMet og om hvordan du kan søke om opptak.

Ønsker du en samtale om dine muligheter og veivalg innenfor OsloMets studietilbud kan du komme på karriere og studieveiledning.

Har du utenlandsk utdanning? I tillegg til de studiespesifikke kravene, må du ha generell studiekompetanse inkludert dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk. Ta eventuelt kontakt med NOKUT for søknad om godkjenning av høyere utdanning i Norge.

Vi tilbyr ikke drop-in opptaksveiledning. Søkere kan kontakte oss på e-post eller telefon ved spørsmål. Før du kontakter oss, kan du sjekke om du finner svar her: Søknad og opptak ved OsloMet (oslomet.no).

Kontakt oss

Kontakt oss