Masterstudium i estetiske fag - deltid - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i estetiske fag - deltid Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2022
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Fagdidaktikk, kunst og design I

Emnekode MESTD4222
Studiepoeng 10.0

Vitenskapsteori og forskningsmetode 1

Emnekode MESTD4312
Studiepoeng 10.0

Programplan

Nyhet

Studiestart - deltidsstudiet master i estetiske fag 2022

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design - deltid.

Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Obligatorisk oppmøte 31. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis ikke du møter mister du studieplassen din.  

Studiestart onsdag 31. august kl. 8:30 i rom 4-024 i Pilestredet park 33. 

Klokkeslett og sted for oppmøte finner du også i timeplanen lenger opp. Fellesforelesninger og studiegrupper som i timeplanen er satt opp på onsdag kl. 12:30 er for hele instituttet og ikke en obligatorisk del av deltidsstudiene. Deltidsstudenter er velkommen, men det er ikke forventet at dere deltar. 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)   

Husk å takke ja   

  • Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb.
  • Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Sjekklisten for nye studenter   

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.     

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.    

Syk første studiedag og fritak for fag    

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:    

  • Fullt navn    
  • Studium    
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte   

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.    
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Første studiedag blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert på og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.    

Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.    

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss om master i estetiske fag - deltid