Masteroppgaveinnlevering ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Student

Masteroppgaveinnlevering ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Masteroppgaveinnlevering ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Skal du levere masteroppgave? Her finner du viktig informasjon om tekniske krav, titler, filnavn, maler med mer.
 • Nyttig om oppgaveskriving

 • Forsidemal

  Forsidemalen finner du i Canvas. Husk å sette inn riktig navn på instituttet du studerer ved og studiet ditt.

 • Innlevering

  Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera som en PDF-fil. PDF-fila skal inneholde hele masteroppgaven inkludert forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og alle vedlegg.

  Informasjon om Inspera finner du på nettsiden om hjemmeeksamen.

  Innen innleveringsfristen skal du også registrere tittelen på masteroppgaven på Studentweb.

 • Filnavn

  Filen med masteroppgaven skal navnes slik: Etternavn_Fornavn_brukernavn_EMNEKODE

  Som et eksempel har vi en student ved navn Kari Hansen og studentnummer 281188 som skal levere masteroppgaven på masterstudiet i yrkespedagogikk, MAYP5900. Hun skal da lagre filen med følgende navn: Hansen_Kari_s281188_MAYP5900

 • Om metadata, lisensavtale og klausulering

  Når du leverer masteroppgaven, skal du først svare på noen spørsmål om tittel, emneord, skrive inn et kort sammendrag på omtrent en halv side eller 300 ord, samt svare på spørsmål om klausulering og lisensavtale.

  Les mer om behandling av personopplysninger i masteroppgaver på nettsiden om personopplysninger og personvern. Rådfør deg også med veilederen din om dette.

  Du kan se hvilke spørsmål om metadata du skal du besvare innen innleveringsfristen på nettsiden om metadata for masteroppgave ved LUI.

  Hvis oppgaven skal klausuleres, må du laste opp klausuleringsskjema i tillegg til masteroppgaven.

  For engelsk versjon av disse skjemaene, se den engelske nettsiden (trykk på "EN" øverst på nettsiden).

 • Titler

  Alle masteroppgaver skal ha en hovedtittel. Masteroppgaver som består av flere artikler skal ha en hovedtittel som dekker innholdet i alle artiklene. Masteroppgaver som er skrevet på norsk skal også ha en engelsk tittel. Den engelske tittelen blir trykket på Transcript of Records, som sendes ut sammen med vitnemålet. Masteroppgaver som er skrevet på engelsk, trenger ikke tittel på norsk. Da oppgis kun tittel på engelsk (originalspråket).

  Slik registrerer du tittel på masteroppgaven i Studentweb

  Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for at både norsk og engelsk tittel er skrevet korrekt – det du skriver i Studentweb overføres til ditt vitnemål.

 • Kommisjon/sensorer

  Masteroppgaven sensureres av en intern og en ekstern sensor. Faglig ansvarlig for masterstudiet foreslår sensorer som skal godkjennes av dekan. Veileder er ikke sensor.

 • Muntlig høring

  Ikke alle masterstudium krever muntlig høring. Se i programplanen for ditt studium. Du vil få informasjon om muntlig høring fra Studieadministrasjonen eller emneansvarlig når det nærmer seg innleveringstidspunkt.

 • Sensur

  • I henhold til gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (lovdata.no) skal sensur av masteroppgaven foreligge innen seks uker etter innleveringen.
  • I henhold til gjeldende Forskrift om studier og eksamen kan du dersom du får karakteren F, kun levere en ny eller omarbeidet masteroppgave én gang. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram dersom du tidligere har fått vurdert en masteroppgave med bestått resultat.
 • Publisering av masteroppgaver

  Ved å publisere mastergradsoppgaven i ODA vil den bli direkte tilgjengelig gjennom søk i Google Scholar og i andre søkemotorer. Masteroppgaven blir også søkbar i Oria. Det er versjonen som er lastet opp i Inspera som publiseres i ODA. Les mer om publisering av masteroppgaver ved OsloMet.

 • Begrunnelse for karakter

  I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 7-2 og Universitets- og høyskoleloven § 5-3 har studenten rett til begrunnelse for karakterfasts1ettingen av sine prestasjoner.

  Her finner du informasjon om begrunnelse for karakter.

 • Klage på karakter

  I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 7-3 og Universitets- og høyskoleloven § 5-3 kan studenten klage over karakterfastsettelsen.

  Her finner du informasjon om klage på karakter.