Legater | Lån og stipend | Semesterstart - Student

Legater

Legater

Legathåndboken

Legatsiden er en samlet oversikt over legater du kan søke om midler fra mens du er student. Boken, som også foreligger som internettbase, gir en oversikt over ca. 2400 ulike støtteordninger, hvorav omkring halvparten gjelder utdanning.

Stipend og legat med spesiell tilknytning til OsloMet

Annlaug Jacobsens legat til fremme av internasjonalt arbeide

Legatet kan innvilge støtte til internasjonalt faglig arbeid på områdene ernæring, helse og andre fagområder innenfor "Home Economics." Studenter og andre kandidater som styret for legatet finner å være kvalifiserte, kan innvilges støtte til deltakelse i internasjonale faglige nettverk og arbeid på fagfeltet, relevante fagkonferanser, IFHE sine årsmøter, "councils" og verdenskongresser (oslomet.no).

Blakerstiftelsen

Stiftelsen Blaker Studenthjem har til formål å gi blant annet individuelle stipend til studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for studenter ved OsloMet innenfor design og forming. Informasjon om stipend fra Blakerstiftelsen.