Droppe til innhold

Legater

Legathåndboken

Legatsiden er en samlet oversikt over legater du kan søke om midler fra mens du er student. Boken, som også foreligger som internettbase, gir en oversikt over ca 2.400 ulike støtteordninger, hvorav omkring halvparten gjelder utdanning.

Stipend og legat med spesiell tilknytning til OsloMet

Annlaug Jacobsens legat til fremme av internasjonalt arbeide

Formålet med legatet er å fremme internasjonalt faglig arbeid på området ernæring og helse som den internasjonale organisasjonen IFHE er opptatt av (https://www.ifhe.org/home0/).

Studenter og andre kandidater som styret for legatet finner å være kvalifiserte, kan innvilges støtte til deltakelse i internasjonale faglige nettverk og arbeid på fagfeltet, relevante fagkonferanser, IFHE sine årsmøter, Councils og verdenskongresser.

Informasjon og søknadsskjema(PDF).

Blakerstiftelsen

Stiftelsen Blaker Studenthjem har til formål å gi blant annet individuelle stipend til studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for studenter ved OsloMet innenfor design og forming. Informasjon om stipend fra Blakerstiftelsen.