Droppe til innhold

Velferdstilbud

Velferdstilbud

Helsetjenester

SiO Helse har et unikt og helhetlig helsetilbud til studenter som har betalt semesteravgift. Du kan også få fastlege gjennom SiO Helse.

Hva tilbyr SiO Helse?

Fastlege, tannlege, psykolog, rådgivning, helsesøster, vaksinering og fysioterapi er bare noen av tilbudene du som student kan benytte deg av. Velger du en av legene i SiO Helse som fastlege i studietiden får du tilbakebetalt alle dine helseutgifter over 350 kroner. Det er enkelt å bytte fastlege.

Her kan du se tilbudet til SiO Helse samt bytte fastlege

Andre behandlingstilbud ved OsloMet

Psykolog

Trenger du noen å snakke med? SiO har gode tilbud du kan benytte deg av som student ved OsloMet.

Trenger du fysioterapi?

Tilbudet er nærmere enn du tror. Praksisavdelingen ved fysioterapeututdanningen tilbyr behandling, trening, råd og veiledning.

Behandlingstilbud hos Mensendieck fysioterapi

Bachelorstudiet i fysioterapi, studieretning Mensendieck poliklinikk, tilbyr fysioterapibehandling utført av våre studenter gjennom hele studieåret fram til uke 21.

Den Uavhengige Sosialrådgivningstjenesten – DUS

DUS tilbyr samtaler der du og dine behov er i fokus. De har taushetsplikt og et gratis, uforpliktende rådgivningstilbud. DUS drives av sosionomstudenter og tilsatte ved studiet Sosialt arbeid.

SiO Helse, sentrum

Allmennlege og helsesøster

Telefon :
22 85 30 99
Sted/Adresse :
St. Olavsgate 32, mellom SAS-hotellet og Slottsparken
Tidspunkt/Åpningstid :
Telefontid kl. 08.15-11.00 og 12.15-15.15 (sommer til kl. 14.30)
Url :
SiO Helse