Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering som student ved OsloMet? | Læringsmiljø og utdanningskvalitet - Student

Har du opplevd uønsket oppmerksomhet eller trakassering som student ved OsloMet?

Har du opplevd uønsket oppmerksomhet eller trakassering som student ved OsloMet?

OsloMet har nulltoleranse for alle former for trakassering. Ingen studenter eller ansatte skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller annen form for trakassering av deg som person. Hva gjør du hvis du likevel opplever dette? Og hva slags oppførsel dreier det seg om?
 • Seksuell oppmerksomhet og trakassering?

  • Alle former for trakassering av deg som person bør du si-ifra om.
  • Gjelder det uønsket seksuell oppmerksomhet er det den som mottar seksuell oppmerksomhet som bestemmer om den er uønsket. Det er ikke noe krav om at personen som utfører handlingen har en bestemt hensikt eller intensjon.
  • Det er skjerpende hvis det er ubalanse i styrke eller maktforholdet som for eksempel mellom veileder eller foreleser og student.
 • Hva kan jeg gjøre?

  Skriv ned hva du har opplevd. Noter tid og sted, hva som skjedde og hvordan du reagerte. 

  • Si fra til den det gjelder så fort som mulig - hvis du klarer (muntlig eller skriftlig).
  • Snakk gjerne med en du har tillit til og forklar hva som har skjedd.

  Disse kan du kontakte

 • Hva skjer med saken når jeg varsler?

  1. Du skal alltid ha en bekreftelse på at varselet er mottatt. Fristen for dette er innen 2 uker etter at du har sendt det.
  2. Lederen for varslingsnemnda avgjør om eller hvordan en sak skal følges opp. For eksempel om saken skal tas videre med institutt eller fakultet. Varslingsnemndas sekretariat rådgir lederen på hvordan saken følges opp. 
  3. Oppfølgingen av varselet vil variere avhengig av hvor alvorlig saken er og hva den handler om. Som varsler vil du ikke nødvendigvis få innsyn i saksdokumentene, men du vil få beskjed om utfallet når saken er avsluttet.
  4. Dersom nemnda underveis finner ut at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, kan saken avsluttes når som helst.
  5. Hvis saken tas opp til behandling, så utarbeides det en rapport, som overleveres rektor i møte, og blir sendt til varsler og den/de det er varslet om.  

  Får den jeg varsler om vite om det?

  Hvis en varslet sak forfølges skal den det har blitt varslet om i utgangspunktet gjøres kjent med innholdet. Vedkommende har anledning til å komme med sin versjon av saken. Det kan skje at den det er varslet om ikke blir gjort kjent med varselet. Dette av hensyn til videre saksbehandling.

  Din identitet som varsler blir ikke gjort kjent med mindre det er nødvendig for saken. 

  Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om få beskjed, uansett utfall av saken.

 • Regelverk og ressurser