Etiske retningslinjer - Student

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Alle studie- og karriereveiledere ved OsloMet har felles etiske retningslinjer som vi veileder etter.
  1. Veileder har som mål å fremme studentens egenaktivitet og gjøre studenten i stand til å ta selvstendige beslutninger på et velinformert grunnlag.
  2. Veileder viser respekt for studenten og hans/ hennes valg og gir omsorg, støtte og trygghet.
  3. Veileder opptrer profesjonelt, det vil si at veiledningen er nøytral, fordomsfri og ivaretar studentens interesser.
  4. Veileder har informasjonsplikt og gjør oppmerksom på hvilke rammer og vilkår som angår veiledningen.
  5. Veileder har taushetsplikt, men unntaksvis kan veileder i tillegg ha opplysningsplikt.
  6. Veileder er bevisst på den makt og påvirkning som ligger i veiledningsrelasjonen.
  7. Veileder plikter å holde seg faglig oppdatert innen veiledning og eget saksområde.
  8. Veileder plikter å kjenne grensene for egen veilederkompetanse og ansvarsområde, og vise til andre personer og / eller profesjoner når det er nødvendig.
  9. Veileder plikter å følge opp inngåtte avtaler innen rimelig tid.
  10. Veileder arbeider innenfor de lover og retningslinjer som gjelder for OsloMet.